Wiadomości z Katowic

Stare nieużywane wraki aut na ulicach Katowic. Działają strażnicy miejscy

  • Dodano: 2024-06-03 11:00

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe, a co ważniejsze, często są pootwierane i stanowią zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

Porzucone pojazdy

Stare lub nieużywane auta powinny trafić do uprawnionych do ich rozbiórki i utylizacji, stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Często jednak pojazdy te porzucane są na miejskich ulicach czy osiedlowych parkingach. 

Czynności podejmowane przez Straż Miejską Katowicach, a polegające na dotarciu do właściciela pojazdu, aby on sam usunął  go z drogi nie są standardową procedurą, ponieważ ustawodawca nie określił takowej. Wobec fakultatywności przepisu prawa będącego podstawą do usuwania takich pojazdów tj. art. 50a Prawa o ruchu drogowym, działania te stanowią dla naszych strażników swoistego rodzaju uzasadnienie faktycznie wydawanych w ostateczności dyspozycji do usunięcia.

Strażnicy zostawiają oznaczenia 

Od kilku dni strażnicy miejscy po otrzymaniu informacji o samochodzie pozostawionym bez tablic rejestracyjnych lub pojeździe, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, pozostawiają za wycieraczką przedniej szyby naklejkę z informacją o wszczęciu procedury usunięcia pojazdu na koszt właściciela.

Dla właściciela tak oznakowanego auta jest to sygnał, że pozostawienie  go na drodze publicznej, strefie ruchu czy strefie zamieszkania może pociągnąć za sobą skutki finansowe związane z jego odholowaniem i późniejszym parkowaniem, a w końcu przejęcia go przez gminę.

Są już pierwsze efekty naszych działań. Czterema oznakowanymi w ten sposób samochodami na ulicy Dobrej zaopiekowali się już właściciele. Nasze działania pozytywnie ocenili mieszkańcy, którzy uskarżali się na uciążliwości związane z brakiem miejsc parkingowych zajmowanych przez nieużywane auta

Krytyka działań

Działania strażników miejskich, chociaż prowadzone z należytą starannością i w ramach ustalonych wcześniej procedur, spotkają się czasami z krytyką ze strony mieszkańców. O ile właściciele usuwanych pojazdów podważają podstawę usunięcia (dla nich takie pojazdy nie są wrakami), to pozostali mieszkańcy miasta niekiedy krytykują złożoność postępowania, wynikającego z przyjętej procedury. Krytyka ta wywodzi się głównie z niedoskonałości przepisów prawa. Walka Katowic z ulicznymi wrakami nie jest zadaniem łatwym. Ale podjęte dotąd działania, przynoszą sporo satysfakcji. Strażnicy liczą na to, że nowa metoda informowania o procedurze usunięcia pojazdu spowoduje, że to przede wszystkim sami właściciele będą usuwali je z katowickich ulic.

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM POJAZDÓW  - przestrzegaj ważnych terminów:

  • okresowych badań technicznych,
  • przed upływem ważności - przedłuż polisę OC,
  • do 30 dni - złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów prowadzony jest przez Marszałka Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również