Wiadomości z Katowic

Z maturzystami o służbie w policji

  • Dodano: 2021-05-04 07:45, aktualizacja: 2021-05-04 07:59

Pod hasłem „Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem” katowiccy policjanci spotkali się on – line z maturzystami klas mundurowych, aby porozmawiać z nimi o służbie w Policji. Zainteresowanie młodzieży, która już za klika tygodni będzie podejmować decyzję w sprawie podjęcia pracy czy też studiów, było bardzo duże. Jeżeli i Ty, pragniesz wstąpić do Policji, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach kolejny już raz zorganizowali spotkanie z maturzystami dotycząc służby w Policji. Tym razem do spotkania on-line zaprosili uczniów klas mundurowych z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach oraz XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach. W trakcie zajęć zdalnych policyjni profilaktycy przybliżyli młodzieży m.in.: charakter służby w Policji z podziałem na stanowiska pracy w pionie prewencyjnym i kryminalny, pożądane cechy charakteru i wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o przyjęcie, zalety służby w Policji oraz procedurę rekrutacji.

Jeżeli i Ty jesteś zainteresowany wstąpieniem do Policji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nr telefonów 47 85 124 1147 85 128 20.

Nabór chętnych do pełnienia służby w policyjnym mundurze nieprzerwanie trwa. Jest prowadzony w systemie ciągłym.

Jeszcze w tym roku czterokrotnie będą przyjmowani do służby nowi policjanci. Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2021 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

  • 13 lipca
  • 15 września
  • 3 listopada
  • 30 grudnia

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach lub w innych komendach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego, lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej pod numerem telefonu: 47 85 124 1147 85 128 20;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w dziale REKRUTACJA.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.