Wiadomości z Katowic

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "PROaktywność - Twoja nowa super moc"

 • Dodano: 2021-09-13 06:15, aktualizacja: 2021-09-13 06:22

PROaktywność – Twoja nowa super moc ​Fundacja Onkologiczna RAKIETY w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zapraszają do udziału w projekcie pn. „PROaktywność – Twoja nowa super moc".

Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (otrzymujesz świadczenia społeczne lub kwalifikujesz się do objęcia takim wsparciem); jesteś osobą z niepełnosprawnością, bezrobotną lub w innej niekorzystnej sytuacji?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

W ramach projektu Fundacja oferuje:

 1. Opracowanie i monitorowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestnika.
 2. Wsparcie psychologa, pracownika środowiskowego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy.
 3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 4. Poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie, prawne, zdrowotne.
 5. Wolontariat na oddziałach onkologicznych.
 6. Finansowania badań profilaktycznych lub specjalistycznych, leczenia, mającego na celu poprawę stanu zdrowia wpływającego na podniesienie szans w uzyskaniu zatrudnienia (np. koszty związane z leczeniem dentystycznym, dermatologicznym.
 7. Możliwość dofinansowania fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Uczestnikom projektu zostanie umożliwione wsparcie w postaci:
  - opiekunów dla osób zależnych od UP i opieki nad dziećmi do lat 7 na czas udziału w wybranych panelach, a także na czas udziału w stażach i kursach zawodowych;
  - wsparcia asystentów rodziny UP, którym w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie przydzielona pomoc asystencka;
  - wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej (personalny asystent będzie pomagał wprowadzać osobę z niepełnosprawnością do społeczności lokalnej, ułatwiać jej kontakt z otoczeniem).

9. Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.

10. Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

Szczegóły pod nr tel. 662 598 218

e-mail: supermoc@fundacjarakiety.pl

Biuro projektu: ul. Warszawska 67,

40-006 Katowice

www.fundacjarakiety.pl

 

Projekt pn. „PROaktywność – Twoja nowa super moc" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania 9.1 „Aktywna integracja", 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "PROaktywność - Twoja nowa super moc"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.