Wiadomości z Katowic

Zmiany kadrowe w katowickim garnizonie

  • Dodano: 2019-02-04 11:00

Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski uroczyście wprowadził na stanowisko nowego komendanta oraz zastępcę komendanta Komisariatu Policji VI w Katowicach oraz naczelnika i zastępcę wydziału dw. z przestępczością gospodarczą.

Kierowanie katowicką "szóstka" zostało powierzone podinsp. Agnieszce Dudkiewicz, natomiast jej zastępcą został podkom. Marek Wąsik. Obowiązki naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zostały powierzone nadkom. Krzysztofowi Kluczka. Jednocześnie podinsp. Danielowi Syka zostały powierzone obowiązki zastępcy.

W Komisariacie VI Policji w Katowicach, w obecności policjantów i policjantek, Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski, uroczyście wprowadził na stanowisko komendanta podinsp. Agnieszkę Dudkiewicz. Dotychczas była ona zastępcą komendanta tej jednostki. Obowiązki zastępcy komendanta katowickiej „szóstki” zostały powierzone podkom. Markowi Wąsikowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Katowicach.

Następnie  w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko Naczelnika oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. Szef katowickiego garnizonu powierzył czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku naczelnika nadkom. Krzysztofowi Kluczka, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku zastępcy w tym wydziale. Jednocześnie podinsp. Danielowi Syka zostały powierzone obowiązki zastępcy.

Obejmując stanowiska, nowi komendanci oraz naczelnicy podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek, a przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Katowic.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.