Wiadomości z Katowic

Zmiany kadrowe w katowickim garnizonie policji

  • Dodano: 2019-12-17 11:15

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. Arkadiusz Konowalski uroczyście wprowadził w katowickich komisariatach na stanowiska nowych zastępców komendantów.

Zastępcą komendanta katowickiej „dwójki”został podinsp. Krzysztof Aust, natomiast zastępcą komendanta „trójki” nadkom. Joanna Gawińska.

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. Arkadiusz Konowalski odwiedził katowickie komisariaty. Powodem było powołanie nowego kierownictwa w dwóch katowickich komisariatach.

Na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji II w Katowicach został powołany podinsp. Krzysztof Aust, który wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji III w Katowicach. Na nowym stanowisku podinsp. Krzysztof Aus będzie odpowiadał za pracę pionu kryminalnego katowickiej „dwójki”.


Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji III w Katowicach została nadkom. Joanna Gawińska, która dotychczas była zastępcą komendant katowickiej „dwójki”. Na nowym stanowisku nadkom. Joanna Gawińska będzie nadzorować również pracę pionu kryminalnego.


Obejmując stanowiska, nowi zastępcy komendantów podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek, w tym służby dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.