Wiadomości z Katowic

Zmiany w katowickich żłobkach

  • Dodano: 2020-11-05 09:45, aktualizacja: 2020-11-05 10:49

Od kilku lat liczba miejsc w katowickich żłobkach cały czas rośnie.

Decyzją prezydenta Marcina Krupy w latach 2015-2019 powstało 330 nowych miejsc w żłobkach miejskich i jest ich dziś 949. Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polsce i wynosi dziś 150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze. Na terenie Katowic zarejestrowanych jest łącznie 39 żłobków niepublicznych oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1690 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3. Tym samym w Katowicach jest łącznie 2639 miejsc opieki żłobkowej.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich nie były zwiększane od 2011 roku

Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków, np. koszt energii wzrósł o 45 %, ponadto średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 44%. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku w 2019 roku wynosił o 531 zł więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza jego wzrost o  ponad 43%.

Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Katowice. Niestety znaczący wzrost niezależnych od nas kosztów spowodował konieczność dokonania zmian w opłacie za żłobek miejski, która do tej pory należy do najniższych w Polsce. Chcąc utrzymać wysokie standardy opieki żłobkowej postanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty od dochodów osiąganych na jednego członka rodziny. Jednocześnie najmniej zamożnym mieszkańcom Katowic zapewnimy dodatkowe wsparcie, tak by sytuacja materialna nie przekreślała szans na skorzystanie z możliwości umieszczenia dziecka w żłobku. Jednocześnie pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w żłobkach, by doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy chętni znajdą miejsce w żłobku ­podkreśla Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic.

W sprawie zmian opłat przygotowany został projekt uchwały rady miasta, który będzie podlegał konsultacjom społecznym na platformie konsultacyjnej, a następnie będzie procedowany na sesji Rady Miasta Katowice. Projekt zakłada, by w trosce o najmniej zamożnych mieszkańców wprowadzić regulację uzależnienia wysokości opłaty stałej w Żłobku Miejskim od wysokości dochodów rodziny, z równoczesnym zabezpieczeniem pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na opłatę stałą dla najuboższych rodzin.

Dla rodzin z najniższymi dochodami - do 1100 zł netto na osobę - chcemy utrzymać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za pobyt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych osób wprowadzić dwa progi dochodowe. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 1700 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty - 400 zł – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

Ponadto rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej. Do korzystania z dopłaty do opłaty stałej w żłobkach uprawnieni będą rodzice zarówno dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, jak i do katowickich żłobków niepublicznych – dodaje naczelnik i wyjaśnia, że w przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1 056 zł dopłata może pokryć cały koszt.

Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056,00 zł).

Warto podkreślić, że dofinansowanie do opłaty stałej w żłobku niepublicznym przyznawane będzie niezależnie od miejskiego dofinansowania do opłaty w wysokości 600 zł, które otrzymują żłobki niepubliczne do katowickich dzieci. Dofinansowania te nie wykluczają się wzajemnie.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby miejsc w żłobkach w Katowicach w ostatnich latach

Rok Liczba oddziałów żłobka Łączna ilość miejsc w żłobku
2014 10 619
2015 10 619
2016 11 789
2017 11 789
2018 13 921
2019 13 949

Tabela prezentująca wysokości opłat w żłobkach Katowicach i innych miastach

Miasto miesięczna opłata ponoszona przez rodzica w żłobku miejskim miesięczna wysokość dofinansowania do 1 miejsca w żłobku niepublicznym na mocy podjętej uchwały Rady Miasta
Gdańsk 441,00 zł nie dotyczy
Katowice Obecnie: 150,00 zł, propozycja: 150,00 zł - 400,00 zł (opłata uzależniona byłaby od dochodów rodziców) 600,00 zł
Białystok 200,00 zł nie dotyczy
Rzeszów 270,00 zł nie dotyczy
Bydgoszcz 375,00 zł 400,00 zł
Szczecin 260,00 zł nie dotyczy
Łódź 390,00 zł nie dotyczy
Częstochowa Od 140,00 zł do 400,00 zł (opłata uzależniona jest od dochodu rodziców 210,00 zł
Bielsko Biała 390,00 zł nie dotyczy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.