Wiadomości z Katowic

Czy adwokat może dokonać wszystkich czynności za swojego klienta w sądzie?

  • Dodano: 2021-03-19 14:15, aktualizacja: 2021-03-22 10:02

Adwokaci są najczęściej kojarzeni z salą sądową i reprezentacją danego klienta podczas rozprawy. Czy to jednak oznacza, że prawnik jest uprawniony do dokonywania wszystkich czynności procesowych za swojego mocodawcę?

W czym pomagają adwokaci?

Zakres usług adwokackich jest stosunkowo bardzo szeroki, obejmuje on przede wszystkim:

  • udzielanie porad prawnych,

  • sporządzanie opinii, umów, wniosków oraz pism procesowych,

  • reprezentacja klienta przed sądami, bankami oraz organami administracji publicznej,

  • wyjaśnianie zawiłości i problemów prawnych wraz z doradztwem najlepszej taktyki procesowej.

Jedną z podstawowych usług jaką oferuje każdy adwokat jest zastępstwo procesowe – w skrócie polega ono na dokonywaniu czynności przed sądem w imieniu swojego klienta. Okazuje się jednak, że adwokatowi nie wolno podejmować wszystkich czynności za mocodawcę.

Zakres reprezentacji w sądzie

Zgodnie z treścią art. 91 KPC, pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

  • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,

  • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,

  • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu,

  • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie,

  • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Zakres czynności adwokackich świadczonych na sali sądowej jest bardzo szeroki, jednak nie pozwala prawnikowi na pełną swobodę.

Po pierwsze, strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika może odwoływać czynności dokonane przez prawnika i prostować jego wypowiedzi. Po drugie, mocodawca może w każdej chwili wypowiedzieć pełnomocnictwo swojemu adwokatowi, wybrać nowego pełnomocnika lub prowadzić sprawę całkowicie samodzielnie. Po trzecie, pewne sprawy wymagają osobiste udziału strony – będzie tak najczęściej w przypadku spraw rozwodowych oraz spadkowych. W tych przypadkach strona zeznaje samodzielnie przed sądem i choć na sali może przebywać jej adwokat, to odpowiedzi udziela osobiście.

Jak widać wynajęty prawnik może dokonywać naprawdę sporej ilości czynności procesowych. Jego działania skupiają się głównie na sporządzaniu odpowiednich pism i wniosków, a także zadawaniu pytań przeciwnikom i przedstawianie racji swojego klienta. Warto przy tym zapamiętać, że żaden klient nie musi być posłuszny swojemu adwokatowi, zwłaszcza jeżeli działa on na niekorzyść mocodawcy.

Adwokat w sądzie – konieczność?

Pomoc adwokata w sądzie jest nieoceniona. Praktycznie każda osoba, która nie posiada wiedzy i doświadczenia prawnego nie będzie w stanie poradzić sobie z procedurą cywilną, administracyjną lub karną, jeśli pojawi się konieczność uczestnictwa w postępowaniu sądowym. Tym samym oznacza to, że prawnik reprezentujący daną osobę w sądzie jest na wagę złota.

Klienci potrzebują wsparcia w zasadzie w każdej sprawie, w której pojawia się konieczność zastosowania odpowiednich regulacji prawnych. Samodzielne próby rozwiązywania takich problemów niejednokrotnie kończą się bardzo źle. Klienci z chęci zaoszczędzenia pieniędzy nierzadko pogłębiają swój kłopot, zapominają o zachowaniu odpowiedniej formy czynności lub zwyczajnie przegapiają ważne terminy procesowe i administracyjne. Wsparcie prawne jest więc potrzebne każdemu kto nigdy nie miał do czynienia z przepisami, a znalazł się w sytuacji, która wymaga ich odpowiedniego i w miarę szybkiego zastosowania.

Dobry adwokat może więc pomóc w zasadzie w każdej sprawie, w której po prostu trzeba wykorzystać umiejętności i doświadczenie prawnicze. Oczywiście takie działania nie są darmowe, choć zdarzają się pewne wyjątki. Z drugiej strony pamiętajmy, że praca adwokata to także wysiłek i czas poświęcony danemu klientowi – już za to należy się mu stosowne wynagrodzenie.

Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Prawna TMH - Adwokat Rzeszów
ul. Dominikańska 1a,
35-077 Rzeszów
+48173070766

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.