Wiadomości z Katowic

Czym jest przypozwanie?

  • Dodano: 2020-08-25 11:15, aktualizacja: 2020-08-26 12:19

Pomoc prawna może być naprawdę nieoceniona, zwłaszcza gdy sprawa danej osoby trafiła już do sądu. Podczas postępowania dochodzi do szeregu różnych czynności procesowych, jedną z nich jest możliwość przypozwania – na czym dokładnie ona polega?

Adwokat w sprawie sądowej

Dobry adwokat jest przede wszystkim skuteczny i zna się na swojej dziedzinie prawa. Oczywiście każdy prawnik posiada podstawową wiedzę z zakresu różnych przepisów, jednak praktyka pokazuje, że lepiej wybrać tego, który objął konkretną specjalizację.

Nie bez znaczenia jest także fakt dużego doświadczenia zawodowego, które pozwala danemu prawnikowi w miarę swobodnie podejmować różnego rodzaju czynności procesowe. Jedną z nich jest instytucja przypozwania, za pomocą której do postępowania sądowego można włączyć nową osobę – pod warunkiem jednak, że wiemy jak to poprawnie wykonać.

Przypozwanie

Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu postępowania cywilnego, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.

W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny.

Przypozwanie tak naprawdę służy do doprowadzenia z inicjatywy strony do wejścia osoby trzeciej do procesu w charakterze interwenienta ubocznego, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej, przy czym samo przypozwanie nie oznacza automatycznie wejścia tej osoby do procesu.

Warto także zaznaczyć, że przypozwanie nie będąc czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia nie powoduje przerwania biegu przedawnienia roszczenia na podstawie art. 123 § 1 KC, bywa natomiast uznawane za szczególną, przewidzianą w art. 819 § 4 KC przyczynę przerwania biegu przedawnienia (jako zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem) w sytuacji, w której doszło do przystąpienia do sprawy ubezpieczyciela, ze względu na jego własny interes prawny.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, warto zajrzeć na stronę https://adwokatslomka.pl/przypozwanie/ Można tam odnaleźć szereg dodatkowych informacji na temat przypozwania oraz wiele innych ciekawych i merytorycznych artykułów z dziedzin prawa.

Kto potrzebuje wsparcia prawnego?

Poziom wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa od wielu lat pozostaje na bardzo niskim poziomie. Wpływ na to ma wiele różnych czynników, m.in. brak odpowiedniej edukacji w szkołach, zawiłość i ciągłe zmiany przepisów, niespójność systemu prawnego oraz rozbudowana biurokracja.

Wszystko to powoduje, że usługi prawne są w dalszym ciągu bardzo cenne, w każdym tego słowa znaczeniu. Klienci potrzebują wsparcia w zasadzie w każdej sprawie, w której pojawia się konieczność zastosowania odpowiednich regulacji prawnych. Samodzielne próby rozwiązywania takich problemów niejednokrotnie kończą się bardzo źle. Klienci z chęci zaoszczędzenia pieniędzy nierzadko pogłębiają swój kłopot, zapominają o zachowaniu odpowiedniej formy czynności lub zwyczajnie przegapiają ważne terminy procesowe i administracyjne. Wsparcie prawne jest więc potrzebne każdemu kto nigdy nie miał do czynienia z przepisami, a znalazł się w sytuacji, która wymaga ich odpowiedniego i w miarę szybkiego zastosowania.

Dobry adwokat może więc pomóc w zasadzie w każdej sprawie, w której po prostu trzeba wykorzystać umiejętności i doświadczenie prawnicze. Oczywiście takie działania nie są darmowe, choć zdarzają się pewne wyjątki. Z drugiej strony pamiętajmy, że praca adwokata to także wysiłek i czas poświęcony danemu klientowi – już za to należy się mu stosowne wynagrodzenie.

Źródło: AdwokatSlomka.pl

Polecamy również: https://zabrze.com.pl/is,czym-jest-prawo-nieruchomosci,270925,922478.html

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.