Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Do czego jest potrzebny certyfikat kompetencji zawodowych?

  • Dodano: 2019-10-10 09:45, aktualizacja: 2019-11-06 09:43

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wprowadzają wymóg posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przez określoną grupę przedsiębiorców. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób zarządzających firmą zajmującą się krajowym lub międzynarodowym transportem rzeczy albo osób.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wprowadzają wymóg posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przez określoną grupę przedsiębiorców. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób zarządzających firmą zajmującą się krajowym lub międzynarodowym transportem rzeczy albo osób.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to nic innego, jak formalny dokument, który upoważnia jego posiadacza do wykonywania działalności w zakresie transportu. Aby uzyskać Certyfikat, należy przystąpić do egzaminu państwowego, mającego na celu weryfikację posiadanej wiedzy przez kandydatów. Testy przeprowadzane są przez komisję Instytutu Transportu Samochodowego, w różnych miastach w kraju.

Kto potrzebuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Odpowiadając na pytanie, kto potrzebuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych, warto przede wszystkim nawiązać do obowiązujących przepisów. Każdy przedsiębiorca, zajmujący się krajowym lub międzynarodowym transportem osób albo rzeczy powinien posiadać ten dokument, chyba że zatrudnia do zarządzania firmą osobę, która ma certyfikat.

Osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych egzamin pisemny powinny zdać przed państwową komisją. Panuje mylne przekonanie, iż do egzaminu musi podejść każdy kierowca. Weryfikując ten pogląd, warto podkreślić, iż kierowcy nie są zobowiązani do posiadania certyfikatu, a jedynie przewoźnik, czyli osoba zajmująca się kierowaniem firmą.

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Wspomniany wcześniej egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą jest test, obejmujący 64 pytania, a drugą zadanie egzaminacyjne, czyli dwa praktyczne przykłady do ich pisemnego rozwiązania. Aby pozytywnie przejść państwowy sprawdzian, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych to propozycja adresowana do osób, które chcą rzetelnie ugruntować zdobytą już wiedzę oraz poszerzyć ją o zagadnienia egzaminacyjne.

Kursy organizowane są w wielu miastach w Polsce, dzięki czemu można dopasować miejsce szkolenia do swojego zamieszkania czy też siedziby firmy. Kursy pomagają w przygotowaniu się do zagadnień egzaminacyjnych, a prowadzone przez praktyków, pozwalają pracować na przykładach, ułatwiając tym samym zrozumienie poszczególnych tematów. Wysokiej jakości materiały, skondensowana wiedza oraz próbne rozwiązywanie zagadnień egzaminacyjnych umożliwiają poszerzenie w łatwy sposób dotychczas zdobytych umiejętności.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem o bardzo dużym znaczeniu dla każdego przedsiębiorcy zajmującego się krajowym i międzynarodowym transportem osób lub rzeczy. Formalnie, bez tego świadectwa, nie można prowadzić działalności w zakresie przewozu. Aby go uzyskać, niezbędne jest zdanie państwowego egzaminu, a szkolenia na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, znacznie ułatwiają przygotowanie się do testu. CKZ Coaching oferuje profesjonalne szkolenia, prowadzone przez praktyków. Dzięki formie zajęć, opartej przede wszystkim o pracę na przykładach, łatwo zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia, a przygotowane materiały szkoleniowe pozwolą usystematyzować wiadomości, które będą weryfikowane podczas egzaminu państwowego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.