Wiadomości z Katowic

Jakie badania muszą wykonywać kierowcy zawodowi, egzaminatorzy i instruktorzy jazdy?

  • Dodano: 2019-09-26 07:00, aktualizacja: 2019-09-25 16:25

Każda osoba ubiegająca się prawo jazdy musi przejść badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie pozwalające usiąść za kierownicą samochodu. Celem badań jest ocena stanu zdrowia pod kątem możliwości prowadzenia pojazdów samochodowych.

Badania są obligatoryjne również dla osób odnawiających uprawnienia lub przedłużających swoje prawo jazdy. Szczegółowemu sprawdzeniu podlega wzrok, słuch i zmysł równowagi. Sprawdzane są narządy ruchu, układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy. Lekarz sprawdza czy kandydat na kierowcę nie choruje na padaczkę lub cukrzycę.

Badania zależą od ogólnego stanu zdrowia i powinny uwzględniać zdolności psychoruchowe do prowadzenia pojazdów mechanicznych przyszłego kierowcy. Ostateczna opinia powinna uwzględniać ogólny stan zdrowia.

Badania lekarskie kierowców zawodowych

Każdy kierowca, który wykonuje przewóz drogowy (wykonuje pracę na drogach publicznych) zobowiązany jest do wykonania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Są to obligatoryjne badania okresowe zależne od wieku kierowcy. Do ukończenia 60 lat przeprowadzane co 5 lat, a po 60 roku życia obowiązek ten skraca się do 30 miesięcy. Kierowca przed badaniem wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia (oświadczenie DOC). Lekarz po zapoznaniu się z ankietą może zlecić konsultacje u specjalisty, psychologa oraz zlecić dodatkowe badania diagnostyczne. Lekarz wydaje orzeczenie zawierające ewentualne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia (termin ważności, oznakowania, przystosowania pojazdów, specjalnych wymagań wobec kierowcy).

Od orzeczenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem lekarza wydającego w ciągu 14 dni. Kierowca wykonujący przewóz drogowy musi pozytywnie przejść konsultację okulistyczną oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia i wrażliwość na kontrast.

Badanie psychologiczne kierowców zawodowych

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy musi przejść badania psychologiczne na takich samych zasadach i w takich samych terminach jak obowiązkowe badania lekarskie. Jedyna różnica to inny koszt badań. Na badania psychologiczne należy zgłosić się przed upływem 30 dni od otrzymania skierowania. Badania psychologiczne powinny stwierdzić lub wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu kierowcy.

W zakres specjalistycznych badań psychologicznych wchodzą: wywiad bezpośredni, badanie narzędziami diagnostycznymi, opis i ocena badanego pod względem intelektualnym, sprawności poznawczej, funkcjonowania w sytuacji trudnej oraz sprawności psychomotorycznej. Uprawniony psycholog wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne. Procedura odwoławcza za pośrednictwem psychologa wydającego orzeczenie w terminie do 14 dni.

Kto przeprowadza badania kierowców

"Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy." Żeby uzyskać taką pozytywna opinię niezbędną do wykonywania zawodu kierowcy należy z wynikiem pozytywnym przejść badania w ośrodku medycyny pracy. Badania można wykonać w przychodniach Scanmed S.A. w wielu miejscowościach: https://scanmed.pl/oferty/psychologia-pracy-i-transportu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.