Wiadomości z Katowic

Jakie warunki budowlane musisz spełnić, żeby zamontować panele słoneczne

  • Dodano: 2019-01-28 09:30

W związku z brakiem przepisów dokładnie określających status instalacji fotowoltaicznych w polskim prawie, kwestia pozwoleń budowlanych na montaż paneli słonecznych pozostaje problematyczna. Sprawdź obowiązujące regulacje i warunki instalacji urządzeń służących wykorzystywaniu energii odnawialnej.

Instalacja paneli fotowoltaicznych od strony prawnej

Choć przepisy związane z fotowoltaiką nie rozwiązują wszystkich kwestii w sposób jednoznaczny, w świetle aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017.1332) wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Zarówno kolektory słoneczne, jak i instalacje fotowoltaiczne służą pozyskiwaniu energii z promieni słonecznych, jednak nie należy ich utożsamiać. Panele słoneczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, a kolektory słoneczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Nie można zatem używać tych dwóch nazw wymiennie.

Panele słoneczne montowane na innych obiektach i wolnostojące nie wymagają wcześniejszego uzyskania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, czy też dokonania zgłoszenia. Jeśli moc urządzeń nie przekracza 40 kW, warunek pozostaje spełniony. Jeżeli natomiast panele fotowoltaiczne mają moc wyższą, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne. Warto jednak pamiętać, że typowa instalacja fotowoltaiczna występująca w domu jednorodzinnym, wykorzystywana na własne potrzeby, zwykle nie przekracza mocy 10 kW. Więcej informacji na temat instalacji paneli słonecznych i związanych z nią szczegółów zajdziesz na stronie https://fotowoltaikaonline.pl.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na wysokości powyżej 3 m i przy rozbudowie domu

Przepisy prawa budowlanego wskazują roboty, na wykonanie których konieczne okazuje się wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej. We wspomnianym katalogu znajdują się roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych. Zatem, zgodnie z tym zapisem, jeżeli konstrukcja paneli fotowoltaicznych przekroczy wysokość 3m, w przypadku instalacji na obiekcie budowlanym, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia takich robót, aby móc przeprowadzić je legalnie. Zdarza się, że na skutek montażu paneli słonecznych dokona się ingerencji w obiekt budowlany. W takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna może być potraktowana jako rozbudowa albo nadbudowa obiektu budowlanego, a w tego typu przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę również będzie obligatoryjne.

Fotowoltaika a dystrybucja energii – warunki budowlane

Inwestycje polegające na montażu ogniw fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej, służących do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji trzeba potraktować jako budowę obiektu budowlanego. Naj jej realizację należy uzyskać pozwolenie. Trzeba przy tym zauważyć, że w celu zakwalifikowania inwestycji jako obiektu budowlanego wystarczające okaże się podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną.

Fotowoltaika do doskonały sposób na zaoszczędzenie na energii elektrycznej. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i spełniania szeregu skomplikowanych warunków znacząco ułatwia inwestorowi realizację projektu. Nic więc dziwnego, że popularność paneli słonecznych stale rośnie.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.