Wiadomości z Katowic

Ogrodzenie między sąsiadami według prawa budowlanego

  • Dodano: 2021-03-23 09:15, aktualizacja: 2021-03-24 13:54

Zwykle między sąsiednimi działkami stawiane są płoty. Zarówno ogrodzenie betonowe, jak i wykonane z innych materiałów zwykle są dopuszczalne przez prawo, jednak czasami sąsiedzi utrudniają sobie nawzajem życie. Warto znać swoje prawa w zakresie praw własności oraz stosunków sąsiedzkich. Wiąże się to z przepisami dotyczącymi ogrodzenia między sąsiadami oraz dopuszczalnej wysokości płotu.

Jak wysoki może być płot betonowy?

Należy zacząć od tego, że nie ma w prawie polskim nakazu budowania płotów czy innych ogrodzeń między sąsiednimi działkami. Względy praktyczne (a nieraz także estetyczne czy związane z innymi kwestiami) jednak zwykle popychają właścicieli działek do budowy różnego typu płotów.
Na postawienie płotu betonowego (czy też zrobionego z innych materiałów) nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę ani dokonywać zgłoszenia planowanej inwestycji. Warunkiem jest jednak maksymalna wysokość budowanego ogrodzenia, która nie może przekroczyć 2,2 metra. Do takiej wysokości bez pozwolenia i zgłoszenia można wznosić także płot betonowy.

Ogrodzenie między sąsiadami – przepisy

Przepisy regulujące ogrodzenie między sąsiadami to między innymi Prawo budowlane czy też obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Relacje sąsiedzkie reguluje także Kodeks cywilny. Zakłada on w art. 144, że „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Powyższy przepis jest jednym z podstawowych w zakresie prawa sąsiedzkiego. Ta dziedzina prawa określa stosunki między sąsiadami – zachowania dopuszczalne i wykraczające poza normę. Ma na celu zapobieganie konfliktom oraz regulowanie spraw życia codziennego, do których należą także kwestie związane z ogrodzeniem między sąsiadami.
Istotne bowiem jest to, czy budowany płot nie oddziałuje zbytnio na nieruchomość sąsiedzką, położoną obok ogradzanej posesji. Oddziaływanie płotu na sąsiednią działkę może wiązać się np. z zacienieniem tego terenu, stwarzaniem zagrożenia z powodu swojej konstrukcji albo stany technicznego lub innymi problemami.

Prawo budowlane a ogrodzenie między sąsiadami

Prawo budowlane, przepisy związane z ogrodzeniami oraz orzecznictwo sądów szczegółowo regulują kwestie związane z ogrodzeniem między sąsiadami. Warto zauważyć, że na temat ogrodzeń ażurowych wypowiadał się nawet Trybunał Konstytucyjnym. Określił m.in., że nie ma nakazu budowy takich ogrodzeń, a sąsiedzi mogą budować dowolne płoty między swoimi posesjami (oczywiście w granicach prawa).
Należy bowiem unikać nadmiernych oddziaływań na sąsiednie działki. Często chodzi o zacienianie sąsiedniego gruntu, które może być nadmierne. W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Wówczas może dojść do nakazu obniżenia muru przez sąsiada czy też nawet rozbiórki ogrodzenia betonowego czy innego – powodującego zbytnie zacienienie.
Przepisy prawa budowlanego zakładają także inne sytuacje sporne czy też rozwiązania problemów. Warto jednak – ze względu na istotność dobrych stosunków sąsiedzkich – najpierw dążyć do rozwiązań polubownych.

Bibliografia:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.