Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Pogrzeby tradycyjne vs kremacja - jak podchodzą do tego Polacy?

  • Dodano: 2020-02-10 14:15

Od wielu lat dominującym sposobem na pochówek zmarłych w Polsce są pogrzeby tradycyjne, podczas których trumnę z ciałem składa się we wcześniej przygotowanym grobie. Coraz większą popularnością cieszą się jednak kremacje.

 

  1. Pogrzeby a kremacja - podejście kościoła katolickiego

  2. Zakład pogrzebowy obowiązują ograniczenia prawne

  3. Jak wygląda kremacja zwłok?

 

Polskie prawo pogrzebowe jest bardzo stare, wciąż obowiązuje bowiem ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Chociaż wprowadzano do niej zmiany już niemal 30 razy, to jej zapisy wciąż nie nadążają za trendami na polskim rynku funeralnym.

 

Pogrzeby a kremacja - podejście kościoła katolickiego

 

Polska uważana jest za kraj katolicki, a wyznawanie tej wiary deklaruje około 90% społeczeństwa. Dla wielu polskich katolików kremacja wciąż jest tematem drażliwym, ponieważ według głoszonej przez kościół nauki, ludzka dusza jest jednością z ciałem i tak należy ją rozumieć również po śmierci. Tradycja chowania w ziemi ciał ma głębokie korzenie, które wynikają również z nauki kościoła. Według niej, kiedy Chrystus ponownie zejdzie na ziemię, dusza ludzka połączy się z powrotem z ciałem. Kremacja, czyli spopielenie zwłok, uniemożliwia więc spełnienie boskiego planu. Jednocześnie hierarchowie kościoła katolickiego dostrzegają szerzący się trend na kremację zwłok i nie blokują tej możliwości, pod warunkiem, że pogrzeby w tej formie nie są wybierane z powodów stojących w opozycji z nauką kościoła.

 

Zakład pogrzebowy obowiązują ograniczenia prawne

 

Przepisy polskiego prawa są przychylne dla osób, które chcą skremować zwłoki. Jest to możliwe niemal w każdym przypadku, z wyjątkiem zwłok sprowadzonych z zagranicy. Przeszkodą są względy prawne, których bezwzględnie musi przestrzegać każdy zakład pogrzebowy. Prawo stanowi, że zwłoki mogą być sprowadzone z zagranicy jedynie w metalowej trumnie, a po ich dowiezieniu na teren Polski, trumny tej nie można otwierać, m.in. ze względów sanitarnych. Z kolei kremacji zwłok dokonuje się w trumnie, nie może być to jednak trumna metalowa. Z tego powodu, zwłoki, które przybyły do kraju z zagranicy, muszą być pochowane w sposób tradycyjny, ponieważ ich spopielenie jest niemożliwe z przyczyn technologicznych.

 

Z większymi restrykcjami muszą się liczyć bliscy zmarłego, którzy zamiast pochówku spopielonych zwłok w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w obrębie cmentarza, chcieliby je rozsypać. Prawo zabrania takich praktyk, a ich dokonywanie grozi karą miesiąca pozbawienia wolności lub grzywną w wysokości 5 tys. zł. Urnę z prochami można złożyć na cmentarzu, w katakumbach lub, w szczególnych przypadkach, zatopić w morzu.

 

Jak wygląda kremacja zwłok?

 

Kremacja dokonywana jest zwykle na zlecenie rodziny zmarłego lub jako wykonanie jego ostatniej woli. Aby zakład pogrzebowy https://www.sacrumpogrzeby.pl mógł rozpocząć procedurę, konieczne jest okazanie aktu zgonu nieboszczyka, karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zlecającej kremację. Pracownik zakładu pogrzebowego ustala z rodziną dogodny termin kremacji i pogrzebu tak, aby rodzina mogła pożegnać zmarłego.

 

Samo spopielenie zwłok trwa około dwóch godzin. Zwłoki w trumnie umieszczane są w specjalnym piecu krematoryjnym, gdzie pod wpływem bardzo wysokiej temperatury następuje samozapłon. Tak powstałe prochy umieszczane są w urządzeniu z magnesami, które oddziela od nich metalowe elementy, np. gwoździe z trumny. Po wystygnięciu prochy przesypuje się do urny i wydaje pracownikom zakładu pogrzebowego lub rodzinie zmarłego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.