Wiadomości z Katowic

Ulga abolicyjna - co trzeba wiedzieć na ten temat?

 • Dodano: 2023-05-26 13:00

Osoby, które pracowały za granicą, gdzie obowiązuje umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku, a jednocześnie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej podczas rozliczania podatku dochodowego (PIT). Jeśli jesteś w takiej sytuacji, musisz dowiedzieć się, ile wynosi ulga abolicyjna i jak ją obliczyć oraz jakich krajów dotyczy umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku. Te wszystkie zagadnienia zostaną wyjaśnione w poniższym tekście.

Czym jest i ile obecnie wynosi ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna jest uznawana za metodę wyrównywania sytuacji podatkowej Polaków pracujących w różnych krajach. Do polskiego prawa została wprowadzona w 2008 roku.

Do 2021 roku podatkowego limit ulgi nie był określony. Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono jednak ściśle określoną wysokość ulgi abolicyjnej, która wynosi maksymalnie 1360 zł. Szczegóły na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) art. 13a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie).

W jakich krajach obowiązuje ulga abolicyjna?

Nie każdy polski rezydent podatkowy, który otrzymuje dochody z zagranicy, może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Zależy to od tego, czy dane państwo ma z Polską podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje zwolnienie metodą wyłączenia z progresją bądź odliczenia proporcjonalne.

Metoda wyłączenia z progresją

Pracując za granicą, dochód uzyskany w innym kraju nie podlega bezpośredniemu opodatkowaniu w Polsce, jednak może być brany pod uwagę przy ustalaniu tzw. efektywnej stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów opodatkowanych w naszym kraju. Zwolnienie metodą progresji polega na uwzględnieniu dochodu zagranicznego przy obliczaniu podatku należnego od dochodu uzyskanego w Polsce. Konkretnie chodzi o ustalenie stopy procentowej na podstawie łącznej sumy dochodów i zastosowanie jej jedynie do dochodu osiągniętego w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Jeżeli osoba pracująca za granicą nie osiąga żadnych dochodów w Polsce, nie stosuje się metody odliczenia proporcjonalnego. Natomiast w przypadku, gdy istnieją przesłanki do zastosowania tej metody, konieczne jest opodatkowanie w Polsce całego dochodu globalnego uzyskanego przez podatnika. Następnie od ustalonego podatku podatnik może od polskiego podatku ustalonego od całości dochodu proporcjonalnie odliczyć podatek zagraniczny. Ta metoda jest uznawana za mniej korzystną, dlatego jest rzadziej stosowana.  

Do krajów stosujących wyłączenia z progresją należą:

 • Albania,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Cypr,
 • Francja,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Niemcy,
 • Rumunia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia dotyczy natomiast takich państw, jak:

 • Arabia Saudyjska,
 • Armenia,
 • Australia,
 • Austria (od 01.01.2019),
 • Belgia (od 01.01.2021),
 • Bułgaria (od 01.01.2023),
 • Chile,
 • Chiny (01.01.2023),
 • Dania (od 01.01.2021),
 • Egipt,
 • Estonia (od 01.01.2023),
 • Finlandia (od 01.01.2020),
 • Grecja (od 01.01.2022),
 • Gruzja,
 • Holandia,
 • Hiszpania (od 01.01.2023),
 • Indie,
 • Iran,
 • Irlandia (od 01.01.2020),
 • Izrael (od 01.01.2020),
 • Japonia (od 01.01.2020),
 • Jordania (od 01.01.2022)
 • Kanada (od 01.01.2021),
 • Katar,
 • Kazachstan,
 • Kirgistan,
 • Korea Południowa,
 • Litwa (od 01.01.2020),
 • Macedonia,
 • Malezja,
 • Mołdawia,
 • Norwegia (od 01.01.2021),
 • Nowa Zelandia (od 01.01.2020),
 • Portugalia (od 01.01.2021),
 • Rosja,
 • Słowacja (od 01.01.2020),
 • Słowenia (od 01.01.2019),
 • Singapur,
 • Syria,
 • Pakistan (od 01.01.2022),
 • RPA (od 01.01.2023),
 • Tajlandia (od 01.01.2023),
 • Tajwan,
 • Tadżykistan,
 • USA,
 • Uzbekistan,
 • Wielka Brytania (od 01.01.2020),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Grecja (od 01.01.2022).

Jak obliczyć ulgę abolicyjną?

Aby obliczyć ulgę abolicyjną, należy najpierw obliczyć podatek od dochodów zagranicznych przy użyciu metody odliczenia proporcjonalnego, a następnie porównać tę kwotę z kwotą podatku, jaki musiałbyś zapłacić, gdyby dochód zagraniczny był uwzględniony przy obliczaniu podatku od dochodów uzyskanych w Polsce z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.

Poprzez porównanie tych dwóch kwot, można określić, czy przysługuje Ci ulga abolicyjna, czyli czy kwota podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego jest wyższa niż kwota podatku obliczona przy uwzględnieniu metody wyłączenia z progresją. Jeśli różnica jest korzystna dla Ciebie, będziesz mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna – wyłączenia

Z ulgi abolicyjnej nie mogą skorzystać osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, nawet jeśli uzyskują w tym kraju przychody podlegające opodatkowaniu. Ulga dotyczy wyłącznie osób, które są rezydentami podatkowymi Polski. Co ważne, aktualnie obowiązujący limit ulgi abolicyjnej (1 360 zł) nie dotyczy przychodów osiąganych z następujących źródeł:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Więcej na temat ulgi abolicyjnej dowiesz się ze strony: timetax.pl/2023/01/19/ulga-abolicyjna (timetax.pl 2023 01 19 ulga abolicyjna). 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.