Wiadomości z Katowic

W jakim celu przeprowadza się prywatne badania wariograficzne?

  • Dodano: 2019-11-08 09:15

Wariograf, potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw, szerokiemu gronu znany jest z filmów i seriali. Mniej powszechną jest wiedza, iż również w rzeczywistości badania wariograficzne zyskują na popularności z roku na rok i - co ciekawe - są stosowane nie tylko w działalności śledczej.

1. Cele procesowe

2. Prywatne badania wariograficzne

3. Badanie wariograficzne dla firm

Wariograf rejestruje procesy psychofizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Kolejnym krokiem jest interpretacja uzyskanych wyników i określenie związku danej osoby ze zdarzeniem. W Katowicach oraz ich sąsiedztwie, podobnie jak w całej Polsce, prywatne badania wariograficzne przeprowadzić można w Instytucie Badań Wariograficznych - największym w Polsce ośrodku, skupiającym akredytowanych biegłych.

Cele procesowe

Zastosowanie badań wariograficznych dla celów procesowych jest w naszym systemie prawnym możliwe, choć ograniczone. Nieco uogólniając można uznać, że w sprawach karnych sąd zawsze ma prawo odwołania się do takich wyników lub zadecydować o przeprowadzeniu badań w fazie procesowej, jeśli istnieją wątpliwości, które można rozstrzygnąć poprzez powiększenie materiału dowodowego. Nie jest to jednak rozwiązanie obligatoryjne. W sprawach z powództwa cywilnego sędzia może wziąć pod uwagę wynik badania wariografem, lecz dowód w ten sposób pozyskany traktowany jest jako opinia prywatna, w odróżnieniu od opinii biegłych, treści dokumentów czy zeznań świadków.

Prywatne badania wariograficzne

Instytut Badań Wariograficznych realizuje również badania, które mają na celu rozstrzyganie konfliktów rodzinnych. Prowadzone są przez akredytowanego biegłego i dotyczą najczęściej weryfikacji wierności, prawdomówności czy sprawdzenia przeszłości. Kluczowe dla powodzenia sprawy jest doświadczenie ekspertów w formułowaniu pytań, na wyniku zaważyć może bowiem sposób konstrukcji zdań i właściwy dobór słownictwa. Z tego względu istotny jest wybór wiarygodnego ośrodka.

Badanie wariograficzne dla firm

Coraz częściej praktykowane jest również włączanie badań wariograficznych do procedury rekrutacyjnej, szczególnie w branżach, w których nieposzlakowana opinia jest istotna, a koszty pomyłki mogą być znaczne. To także metoda na wykrycie osób nadesłanych przez konkurencję w celu przefiltrowania działań wewnętrznych przedsiębiorstwa. Motywacją bywa okresowa kontrola, sprawdzająca nastawienie i lojalność pracownika, lub nieprawidłowości w firmie, chociażby wyciek danych, gdy wykrycie sprawcy jest istotne z przyczyn proceduralnych.

Wysoka jakość przeprowadzanych badań zapewniona jest dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu oraz zgodności z standardami międzynarodowymi.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.