Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Katalog firm dodaj firmę Pozostałe instytucje (20)

IPN - Instytut Pamięci Narodowej

ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

Izba Celna

ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice

Kuratorium Oświaty

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

Śląski Urząd Marszałkowski

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Urząd Celny

ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Urząd Statystyczny

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Plebiscytowa 19, 40-001 Katowice

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

WUG - Wyższy Urząd Górniczy

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Dodaj firmę w tej kategorii