Wiadomości z Katowic

Dobry Klimat dla Katowic

  • Dodano: 2021-05-21 06:45, aktualizacja: 2021-05-21 07:02

Film powstał na podstawie uchwalonego przez Radę Miasta Katowice „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” (Plan) oraz  przeprowadzonych dla mieszkańców Katowic spacerów komentowanych zrealizowanych pod koniec 2019 roku .

17 minutowy film edukacyjny prezentuje metody adaptacji miasta do zmian klimatu ze szczególnym pokazaniem narażenia miasta na zjawiska powodzi miejskiej oraz miejskiej wyspy ciepła. W filmie ukazano również dobre praktyki w mieście Katowice oraz możliwości partycypacji mieszkańców w działaniach adaptacyjnych i mitygacyjnych.

FILM DOSTĘPNY TUTAJ

„Dobry Klimat dla Katowic” jest kolejnym działaniem edukacyjno-informacyjnym miasta Katowice w zakresie zwiększenia świadomości i wiedzy mieszkańców na temat adaptacji do zmian klimatu. Mieszkańcy biorący udział w spacerach komentowanych mieli okazję nie tylko wysłuchać wykładów, ale również porozmawiać z ekspertami, spojrzeć na miasto w inny sposób niż zazwyczaj i dostrzec niekoniecznie oczywiste rozwiązania” – mówi Marcin KRUPAPrezydent Miasta Katowice.

W dniu 26.09.2019 roku Rada Miasta Katowice jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem Planu

Prace nad Planem rozpoczęły się w 2015 roku od podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Katowice, a Ministerstwem Środowiska i realizowany był przez powołany w tym celu zespół roboczy ponad 3 lata. Opracowany Plan jest punktem odniesienia do dalszych działań w zakresie adaptacji dla miasta Katowice oraz podstawowym narzędziem kształtowania polityki miejskiej ukierunkowanej na podnoszenie odporności miasta na skutki tych zmian oraz na wzmacnianie jego adaptacyjności.  Plan określa zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz szereg działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, które pozwolą im przeciwdziałać oraz się do nich zaadaptować a także zmniejszyć natężenie tych zjawisk w naszym mieście.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.