Wiadomości z Katowic

Dzienny Dom Opieki Medycznej "Wioska Serca in. Jana Pawła II"

  • Dodano: 2019-12-06 09:15

Od 1 stycznia 2020 r. W Katowicach przy Placu Alfreda 3 otwarty zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej „Wioska Serca im. Jana Pawła II”.

Projekt „Wioska Serca” Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada objęcie 66 osób (40K/26M) - uczestników projektu - usługami społecznymi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych.

W ramach pobytu zapewnione jest wyżywienie w postaci: śniadania, obiadu i podwieczorku oraz transport z miejsca zamieszkania do DDOM oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:

- po 60 roku życia,

- zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,

- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,

- posiadające skierowanie lekarza POZ lub lekarza w szpitalu,

- posiadające poziom samodzielności w skali Barthel 46-65 punktów,

- posiadające brak wykluczenia z możliwości skorzystania z DDOM,

- posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Jeszcze w tym tygodniu na stronie www.wioskaserca.pl w zakładce „Projekty unijne” będą dostępne dokumenty rekrutacyjne wraz z informacją jakie dokumenty należy przedstawić, aby spełnić niezbędne wymagania uczestnictwa w projekcie.

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: Katarzyna Stawicka nr tel. 784 353 965

mail: k.stawicka@innopark.com.pl

Sylwia Zając e-mail s.zajac@innopark.com.pl

Adres korespondencyjny Fundacji:

ul. Kawek 2b/2

40-537 Katowice

e-mail: koloniaalfred@gmail.com

Link do strony Fundacji: http://www.wioskaserca.pl/34-articles/206-ddom-wioski-serca-w-katowicach

Dzienny Dom Opieki Medycznej "Wioska Serca in. Jana Pawła II"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.