Wiadomości z Katowic

Kalendarz trzech religii

  • Dodano: 2021-01-11 10:00

„Kalendarz Trzech Religii" jest owocem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych.

Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia symbole życia i nadziei, które są wspólne dla trzech religii – mówi  Marcin Krupa prezydent Katowic. Kalendarz został wydrukowany dotąd w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, jest on dostępny dla mieszkańców i osób zainteresowanych bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 13 w Katowicach.

„Kalendarz Trzech Religii" jest narzędziem formowania do dialogu międzyreligijnego

Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturalnego. Pierwsza edycja Kalendarza miała miejsce w 2013 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem – nakład został zwiększony do ponad 5 tysięcy rocznie. Kalendarz opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego:

Minione lata pokazały, że „Kalendarz Trzech Religii" jest bardzo potrzebny. Istotny jest przede wszystkim jego aspekt edukacyjny, kształtujący w nas umiejętność odkrywania bogactwa różnych kultur i religii jako dobra wspólnego i angażowania się w jego utrwalanie i pomnażanie - mówi dr Mariola T. Kozubek z Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor merytoryczna kalendarza. 

W czasach pluralizmu kulturowego jesteśmy wezwani do tego, aby „z szacunkiem myśleć, mówić i pisać o innych ludziach i to nie tylko w ich obecności, ale zawsze i wszędzie, unikając niesprawiedliwej krytyki i pomówień. W realizacji tego celu szczególną rolę odgrywają rodziny, szkoły, edukacja religijna i wszelkie formy komunikacji medialnej". Nasz Kalendarz jest konkretnym narzędziem na tej drodze.

Kiedy mówimy, że Katowice są wielokulturowe, to odnosimy to także do pluralizmu religijnego. Kościół katolicki proponuje różne formy dialogu międzyreligijnego: 'dialog życia', 'dialog działań', 'dialog ekspertów, prowadzony przez znawców różnych tradycji i religii oraz 'dialog doświadczeń religijnych' wynikających z urzeczywistniania mądrości, zawartej w nauczaniu i tradycji poszczególnych religii. Kalendarz Trzech Religii jest przestrzenią do realizowania tych wszystkich form dialogu - mówi ks. dr Tadeusz Czakański, delegat abpa W. Skworca ds. dialogu z islamem i judaizmem

Dialog międzyreligijny to nie są wyłącznie dyplomatyczne spotkania, ale też codzienny kontakt ludzi różnych wyznań. Kalendarz bardzo pozytywnie wpływa na ten dialog. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie byłoby w Katowicach Dni Judaizmu czy Chrześcijaństwa wśród Muzułmanów. Prace nad tym kalendarzem pozwalają nam się lepiej poznać, spotkać się nie tylko na stopie zawodowej, ale i prywatnej. Kalendarz jest wynikiem pracy i atmosfery, która jest między nami. Na pewno jej nie powoduje, ale zdecydowanie przyczynia się do jej polepszenia. Jest też niezwykle ważne, abyśmy w czasie, gdy zarówno w Polsce jak i na całym świecie nie brakuje ludzi, którzy obsesyjnie próbują nas dzielić, prowadzili nadal przyjazny dialog i koncentrowali się na tym co nas łączy. Mimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii jestem przekonany, że nawet on-line i zza maseczek będziemy się do siebie miechać i będziemy życzliwi. Społeczna atmosfera miasta Katowice sprawia, że nie jest to trudne - mówi Włodzimierz Kac, Przewodniczący Gminy Żydowskiej.

 - W dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym tym wyraźniej odsłania się pełną napięć i niejednoznaczności dynamikę symboliki wewnątrz religii, która ma swój dramatyzm. Dialog ten nie prowadzi do uniformizacji symboliki i zestawienia jej w podręcznikowych (przydatnych np. przy krzyżówkach) tabelach, ale zmierza do rzetelnego odkrywania różnic i podobieństw – także pozornych różnic i złudnych podobieństw – w artykułowaniu i intepretowaniu ludzkich doświadczeń z pomocą symboliki religijnej. Dialog ten, dzięki dopełnianiu się różnych spojrzeń i innych punktów widzenia, pozwala odczytywać na nowo symbolikę, która częstokroć utraciła swą religijną wymowę (bo stała się banalna lub uległa estetyzacji). W perspektywie tego dialogu proponuje się spojrzenie na symbolikę religijną, której różne przejawy dostrzec można w codziennym doświadczeniu i środowisku, także w przestrzeni miasta Katowice - mówi dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ religioznawca, Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

- Warto jeszcze dodać, że w „Kalendarzu Trzech Religii" zamieszczono także  informacje o ważnych wydarzeniach związanych z życiem religijnym, kulturowym, gospodarczym czy społecznym Katowic. W ten sposób  przybliżana jest problematyka zarówno wierzącym jak i osobom o przekonaniach niereligijnych.   Jednocześnie terminarz współuczestniczy w kształtowaniu  wizerunku miasta jako miejsca otwartego na wzajemny dialog i współpracę, szanującego odmienność oraz dążącego do pokojowego współistnienia jego mieszkańców – twierdzi dr hab. Aleksandra Pethe, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, medioznawca.

W obecnych czasach niezmiernie ważne jest pielęgnowanie naszych kultur i tradycji. Ten kalendarz jest bardzo pozytywnym świadectwem współistnienia i dialogu Śląskiej społeczności. Jest on wyczekiwanym prezentem zarówno w Polsce jak, i za granicą - mówi Abdul Jabbar Koubaisy, Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu DOHA w Katowicach, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP.

Ten kalendarz pokazuje, że chociaż pewne święta nazywamy inaczej, to często celebrujemy to samo. Nasze kalendarze wzbudzają wielkie zainteresowanie. Przekazałem je biskupom diecezjalnym i teraz otrzymuję od nich telefony z prośbą, czy mógłbym przesłać więcej egzemplarzy. W ten sposób kalendarze trafiły już do województwa opolskiego czy małopolskiego – mówi ks. bp dr Marian Niemiec, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.