Wiadomości z Katowic

Katowice: Obowiązkowa akcja odszczurzania miasta. Kto odpowiada za deratyzację?

  • Dodano: 2021-03-31 09:45

Zarządzeniem nr 1551/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia akcji odszczurzania na terenie miasta Katowice w 2021r., ustalono terminy przeprowadzenia deratyzacji:

Silesia Flesz w TVS od poniedziałku do piątku: 16.00, 17.45, 20.00 i 23.00

– w okresie wiosennym, środki trujące należy wyłożyć dnia 19 kwietnia 2021r., następnie uprzątnąć truciznę dnia 10 maja 2021r.

– w okresie jesiennym, środki trujące należy wyłożyć dnia 13 września 2021r., następnie uprzątnąć  dnia 4 października 2021r.

Przypomina się zarządcom nieruchomości, że zgodnie z uchwałą nr XXXI/678/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 1063), deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej, itp.

W związku z tym należy:

  1. Przed wyłożeniem trutki przeprowadzić sprzątanie obiektów w celu pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
  2. Wyłożyć truciznę w piwnicach, w miejscach składowania odpadów komunalnych, itp, uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie w czasie trwania akcji.
  3. Stosować środki trujące przeciwko szczurom zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach.
  4. Oznakować miejsca wyłożenia trucizny.
  5. Martwe gryzonie oraz resztki trutki unieszkodliwić w instalacjach lub urządzeniach do tego celu przeznaczonych.W przypadku ewentualnych zatruć, pomocy może udzielić służba medyczna Pogotowia Ratunkowego, tel. 112 lub 999.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.