Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Katowice się kurczą. Coraz mniej mieszkańców stolicy województwa

 • Dodano: 2019-06-04 16:00

W 2018 roku ubyło 3 214 katowiczan. Na koniec grudnia ubiegłego roku w stolicy regionu mieszkało 278 736 osób. Najmniej mieszkańców liczą sobie Zarzecze i Dąbrówka Mała, rośnie populacja Kostuchny, Zarzecza, Podlesia i Muchowca.

Liczba ludności w Katowicach w 2018 roku spadła aż o 3 214 osób w stosunku do tego samego okresu badawczego 2017 roku. To spadek o ponad 1 proc. Dane pochodzą z ewidencji ludności katowickiego USC i zostały przedstawione w raporcie dotyczącym demografii w Katowicach, przygotowanym na Komisję Rozwoju katowickiej Rady Miasta. 

Niestety, liczba ludności Katowic spada z roku na roku w bardzo szybkim tempie. Jeszcze w 2008 roku stolica województwa liczyła 310 670 osób, a ostatnim rokiem, kiedy liczba mieszkańców przekraczała 300 tys. to 2012 rok (300 360 osób). Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że dane uwzględniają jedynie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Nieznana jest liczba osób mieszkających w stolicy aglomeracji, lecz zameldowanych w innych miastach.

W ogólnopolskim rankingu demograficznym miast Katowice zajmują 11 miejsce za Warszawą, Krakowem, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Szczecinem, Bydgoszczą, Lublinem i Białymstokiem.

Ligota i Panewniki to najliczniej zaludnione dzielnice Katowic w 2018 roku

Status dzielnicy o największej liczbie mieszkańców straciło centrum Katowic (w 2018 roku Śródmieście zamieszkiwało 26 591 osób, w 2017 roku populacja liczyła 27346 osób). Mimo spadającej liczby osób ludności Ligota i Panewniki znalazły się na czele demograficznego rankingu Katowic, z 28 673 osobami je zamieszkującymi (mniej o 300 mieszkańców w stosunku do 2017 roku).  Powyżej 20 tys. mieszkańców mają Piotrowice i Ochojec, licząc 22 733 osób., a także Osiedle Tysiąclecia z 21 378 mieszkańcami. W tych częściach odnotowano jednak spadek odpowiednio o 201 i 472 osoby.

Najmniej mieszkańców liczą trzy dzielnice Katowic

Jak czytamy w raporcie, najsłabiej zaludnione części Katowic to Zarzecze (2 723 osób, wzrost o 2,8 proc.), Dąbrówka Mała (4 832 osób, spadek o 3,7 proc.) i Murcki (4 976 osób, spadek o 1,7 proc.). 

Więcej mieszkańców w czterech częściach Katowic

Liczba rośnie mieszkańców w południowych dzielnicach Katowic. Zyskują Kostuchna (wzrost o 389 osób, 3,5 proc.), Zarzecze (o 76 mieszkańców więcej niż w 2017 roku, wzrost o 2,8 proc.), Podlesie (123 mieszkańców więcej, wzrost o 1,9 proc.), oraz Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (113 mieszkańców więcej niż w 2017 roku, wzrost o 1 proc.).

Katowice: Liczba ludności

 • 2008 – 310 670
 • 2009 - 308 906
 • 2010 - 306 387
 • 2011 - 303 206
 • 2012 - 300 360
 • 2013 - 296 506
 • 2014 - 293 351
 • 2015 - 289 148
 • 2016 - 285 143
 • 2017 - 281 950
 • 2018 - 278 736

Gęstość zaludnienia w Katowicach w 2018 roku. Gdzie mieszka najwięcej młodych ludzi, a gdzie seniorów?

Najgęściej zaludnione jest Osiedle Tysiąclecia, gdzie przypada 4 11 371 osób na kilometr kwadratowy. Na kolejnych miejscach znalazły się Koszutka - 7 586 osób/km2 i Śródmieście - 6 979 osób/km2. Najmniejsza gęstość zaludnienia charakteryzuje południowe jednostki pomocnicze miasta Katowice, szczególnie te, które zbudowano w sąsiedztwie kompleksów leśnych: Murcki 119 osób/km2, Zarzecze 536 osób/km2, a także Podlesie 782 osób/km2.

Zarzecze to dzielnica, w której aż 24 proc. ogółu mieszkańców jednostki pomocniczej to osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat). Na kolejnych miejscach znalazły się Podlesie (23 proc.), Kostuchna (22 proc.), Dąbrówka Mała (18 proc.) i Szopienice-Burowiec (18 proc.) W pozostałych jednostkach pomocniczych obserwuje się przewagę ludności w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej seniorów mieszkało w roku 2018 na Brynowie Część Wschodnia-Os. Zgrzebnioka – to 34 proc. ogółu mieszkańców. 

Kolejnymi jednostkami pretendującymi do miana „najstarszych" pod względem wieku ludności należą: Osiedle Tysiąclecia i Koszutka (po 31 proc.) oraz Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (30 proc.) - informują autorzy raportu demograficznego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.