Wiadomości z Katowic

Konsultacje dot. problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

  • Dodano: 2020-06-23 08:30, aktualizacja: 2020-06-23 08:41
I etap konsultacji nad Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, że został rozpoczęty I etap prac nad projektem

Miejski Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 30 lipca br.

Propozycje można wnosić:

w oparciu o aktualnie obowiązujący Miejski Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.