Wiadomości z Katowic

Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

  • Dodano: 2021-01-27 08:00, aktualizacja: 2021-01-27 08:21

Jeśli spełniasz warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego, jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu o 25 % oraz najmowałeś lub podnajmowałeś lokal przed 14 marca 2020, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31.03.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii wnioski z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" można składać:

  • za pośrednictwem platformy ePuap (pismo ogólne wraz załączonym skanem wniosku oraz dokumentów),
  • drogą pocztową na adres: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice,
  • w punktach podawczych w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:

TPPS Nr 1, Ul. Andrzeja 10, 32/251-60-99,

TPPS Nr 2, Ul. Warszawska 42, 32/258-82-34,

TPPS Nr 3, Ul. Oblatów 24, 32/203-63-13,

TPPS Nr 4, Ul. Gliwicka 96, 32/353-02-97,

TPPS Nr 5, Ul. Dębowa 16c, 32/250-50-15,

TPPS Nr 6, Ul. Czecha 2, 32/253-81-21,

TPPS Nr 7, Ul. Świdnicka 35a, 32/252-56-35,

TPPS Nr 8, Ul. Łętowskiego 6a, 32/206-15-68,

TPPS Nr 9,10, Ul. Krakowska 138, 32/256-47-70.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć, adresy oraz wnioski do pobrania dostępne są w zakładce Dodatki Mieszkaniowe na stronie internetowej: www.mops.katowice.pl oraz pod nr tel. 32 251 00 87 w. 100, 162

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.