Wiadomości z Katowic

Lepsze wejście w dorosłość - rusza projekt "Nowy Rozdział"!

  • Dodano: 2020-10-08 08:00, aktualizacja: 2020-10-06 19:20

Prezydent Miasta Katowice wraz z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink objęli honorowym patronatem innowacyjny program wsparcia młodzieży z placówek pieczy zastępczej. Program „Nowy Rozdział", bo o nim mowa, zainicjowała grupa wolontariuszy z kilku firm z województwa śląskiego (Capgemini, CSHARK, FutureProcessing), która przygotowała plan wsparcia osób powyżej 16. roku życia. 

Program dla wykluczonych

Młodzież do której skierowany jest program to grupa społeczna, często spotykająca się z wykluczeniem lub trudniejszym startem w dorosłość ze względu na pobyt w placówkach pieczy zastępczej (Domach Dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Program przygotowuje młodzież do usamodzielnienia i niezależnego wkroczenia w dorosłość. Harmonogram zajęć obejmuje serię grupowych warsztatów w zakresie odnajdywania indywidualnych silnych stron, rozwijania umiejętności aktywnego słuchania i prowadzenia rozmów oraz doradztwa zawodowego, którym towarzyszą indywidualne sesje mentoringowe.

Dzięki temu podopieczni programu zyskują wsparcie w przeanalizowaniu swoich predyspozycji i zawodowych marzeń oraz w pewnym wkroczeniu na ścieżkę rozwoju zawodowego. Trenerzy oraz mentorzy, którzy zgłosili się do programu to grupa profesjonalistów pasjonatów, na co dzień prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących w działach kadr i rekrutacji oraz zajmujących się doskonaleniem zawodowym poprzez organizację szkoleń mentoringowych oraz kursów rozwoju talentów. Wśród zaangażowanych partnerów, zapewniających wsparcie psychologiczne i szkoleniowe, znalazły się takie instytucje jak: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Van Dahlen Group czy EMIC Lab.

Dzięki wsparciu jakiego udzielili organizacja DomyDziecka.Org oraz Prezydent Miasta Katowice, w zakresie promocji inicjatywy jak i rekomendacji, do pierwszej edycji programu wpłynęło ponad 40 zgłoszeń

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa, wszystkie szkolenia i spotkania w ramach programu odbywać się będą zdalnie, co pozwoliło rozszerzyć zakres działań i przyjąć zgłoszenia od uczestników z terenu całej Polski. Ponad 20 godzin szkoleń, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną grupę ekspertów, jest dedykowane dla każdego uczestnika programu. Organizatorzy przygotowali również bonusowy zestaw wsparcia kompetencyjnego dla opiekunów zgłoszonej młodzieży, który wiąże się z udziałem w szkoleniach z zarządzania stresem oraz zapoznaniem z techniką uwalniania stresu TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises).

Dla wszystkich uczestników, opiekunów oraz wolontariuszy programu, przygotowany został specjalny webinar dotyczący dobrych praktyk autoprezentacji, który poprowadzi jeden z krajowych autorytetów w tej dziedzinie. Aby dowiedzieć się kto to taki, Urząd Miasta zahcęca do monitorowania profilu programu „Nowy Rozdział 2020" na Facebooku.

Na zakończenie programu każdy uczestnik otrzyma pocztą 'wyprawkę rekrutacyjną', która powinna ułatwić udział w pierwszych rozmowach o pracę

Wśród placówek, pod których opieką znajdują się obecnie uczestnicy, rozlosowane zostaną stacje komputerowe ufundowane przez firmę Capgemini Polska oraz przez dobroczyńców indywidualnych.

Każda placówka wychowawcza zgłaszająca uczestnika do programu, musiała swój wybór uzasadnić. Częstymi argumentami wskazywanym przez opiekunów były: brak wiary we własne możliwości młodzieży i kłopoty w komunikacji. Organizatorzy mają nadzieję, że ta edycja programu zapoczątkuje nowy nurt wsparcia społecznego, w którym eksperci łączą się by pomóc odnaleźć młodym ludziom sposoby wykorzystania swojego potencjału zawodowego i sprawić by uwierzyli, że ich głos ma znaczenie i że są pełnowartościowymi partnerami w dialogu społecznym. Dotyczy to komunikacji w obrębie placówek, w szkole, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ale również w pracy i w rodzinie.

Strona projektu: https://nowyrozdzialcsr.wordpress.com

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.