Wiadomości z Katowic

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej wręczona po raz ósmy

 • Dodano: 2019-12-23 09:45

18 grudnia 2019 r. w instytucji kultury Katowice - Miasto Ogrodów, w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Pan Jerzy Woźniak Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice wraz z Radnymi i Naczelnikami wydziałów UM Katowice, spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora, osobami nominowanymi do nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej, aktywnymi mieszkańcami naszego Miasta i wolontariuszami.

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Przed wręczeniem nagrody wspomniano postać Śp. Józefa Kocura Wiceprezydenta Miasta Katowice między innymi słowami najbliższych współpracowników:

Wieloletni instruktor Polskiego Związku Alpinizmu działacz Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i współzałożyciel Harcerskiego Klubu Taternickiego, uczestnik wypraw himalajskich w latach 70 i 80.

Urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił różne funkcje – od drużynowego do zastępcy komendanta hufca. Obecnie działa w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie Taternickim.

W dzieciństwie, podczas indiańskich zabaw J poznał Jerzego Kukuczkę, mieszkającego w ościennej dzielnicy Bogucice. Ich losy splotły się w późniejszym czasie ponieważ przez 7 lat pracowali w tym samym zakładzie pracy, a przede wszystkim rozwijali swoją pasję wspinania się po górach i działali w Katowickim Klubie Wysokogórskim.

Nasz laureat mówi o sobie: „Można powiedzieć, że jestem Ślązakiem-obieżyświatem. Od małego cały czas się gdzieś smykałem. Najpierw były Alpy Wełnowieckie – hałdy i tereny po biedaszybach pomiędzy katowickim Wełnowcem a Bogucicami, góra Dorotka w Będzinie, Beskidy, Sudety, Karpaty i dalej jakoś poszło."

Co kryje się pod sformułowaniem „jakoś to poszło"?

Między innymi wspinaczki:

 • 1973 r. Demawend w Iranie 5604 m.

 • 1976 r. Atlas Wysoki w Maroku.

 • 1978 r. Autaj Mongolski.

 • 1979 r. Udział w wyprawie Himalaje – Lhotse 8511 m.

 • 1982 r. Udział w wyprawie Himalaje – Makalu 8481 m.

 • 1984 r. Karakorum Suramaja Peak.

 • 1985/86 Andy Patagońskie

 • 1988 r. Himalaje – trekking do bazy Jerzego Kukuczki pod Annapurną.

 • 1997 r. Góry Korsyki.

 • 1999 r. Indonezja – wulkany Keli Mutu i Merapi.

Prócz tego brał udział w wyprawach jaskiniowych: 1969 r. Triglawska Brezna w Jugosławii, 1972 r. jaskinie Rumunii, 1973 r. Ghar Parau w Iranie

Pytany w ilu był krajach, odpowiada: „W sześćdziesięciu – tak pi razy drzwi. I to nie tak, że wsiadasz w samolot i lądujesz na miejscu. Jak przejedziesz starem całą Azję kilka razy, to naprawdę doświadczysz wszystkiego."

Jego działalność społeczna jest ściśle związana z Hufcem Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej oraz z Klubem Wysokogórskim w Katowicach.
W 1964 roku starszoharcerski zastęp w jego  drużynie przekształcił się w Harcerski Klub Taternicki im. Generała Mariusza Zaruskiego. Harcerski Klub Taternicki między innymi wytyczył i wyznakował 18 kilometrowy szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej z Katowic do Mikołowa. Klub ten nadal działa, a zebrania odbywają się w każdą środę w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Bogucicach.
Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży, a także środowiska ludzi związanych z górami był wielokrotnie odznaczany.
W XXI wieku, czasie wszechobecnej informatyzacji, obok jej wspaniałych możliwości, pojawiają się nowe zagrożenia, które są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Intensywne przebywanie, zwłaszcza młodego człowieka w wirtualnym świecie rodzi bardzo poważne zagrożenia i powikłania w jego rozwoju psychofizycznym. Dlatego tak ważni są pasjonaci, którzy  pomagają młodym – poprzez zaciekawienie ich  realnym światem, przyrodą, wysiłkiem fizycznym, prawdziwą przyjaźnią.

Pan  Ignacy Walenty Nendza budzi i rozwija pasję do gór wśród młodzieży, jest dla nich świadkiem wielkiej historii polskiego himalaizmu, a przez to autorytetem i przewodnikiem. Dlatego Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej postanowił uhonorować go tegoroczną Nagrodą im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. 

„Józef był postacią niezwykłą na scenie katowickiego życia publicznego, ale z o wiele ważniejszego powodu – gdyż był wspaniałym i dobrym człowiekiem. Jednocześnie z Józefa zawsze biła ogromna siła. Siła, którą czerpał z wielkiej miłości do Śląska i bezgranicznego przywiązania do swojej Małej Ojczyzny.

Był uosobieniem naszych najlepszych, śląskich tradycji, kimś z kim nie tylko chce się pracować, ale i spędzać wolne chwile. Dlatego jakże trudno pogodzić się z Jego odejściem. Ze stratą przyjaciela, który w najnowszych dziejach katowickiego samorządu znaczył tak wiele. Takich ludzi jakże rzadko mamy szczęście spotykać na drodze naszego życia".

Nagroda, której patronuje tak wybitna postać jak Józef Kocurek, jest wyjątkowym wyróżnieniem. Uzmysławia jaką wartością jest zaangażowanie w sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy ludziom i czynienia otaczającego świata bardziej przyjaznym i piękniejszym.

W tegorocznym konkursie do nagrody zostali nominowani następujący kandydaci:

1)      Dietmar Brehmer - założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, które prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie

2)      Maria Danielska - prezes Stowarzyszenia „Kolonia Mościckiego" - pomysłodawca, organizatorka i koordynatorka licznych projektów, m.in. sześciu edycji Dni Szwedzkich w Katowicach

3)      Anna Grochowicz - aktywnie propaguje wśród społeczności szkolnej i lokalnej postać absolwenta szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach – Pana Jerzego Kukuczki

4)      Aleksandra Koniarek - organizuje pomoc dla ubogich: przygotowuje paczki świąteczne dla potrzebujących, współorganizuje śniadanko wielkanocne oraz wigilie dla samotnych w Parafi św. Antoniego w Katowicach,

5)      Jarosław Kopciuch - Prezes Silesia Rebels - drużyny Futbolu Amerykańskiego, pomysłodawca Toru Saneczkowego  w  Parku Kościuszki

6)      Marek Kościelny – aktywnie angażuje się w pomoc przedszkolom na Osiedlu Witosa oraz  współorganizuje lokalne cykliczne wydarzenia

7)      Adam Łęski - Prezes Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc, autor wielu inicjatyw i projektów dla mieszkańców Katowic

8)      Beata Mitko - Współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca, od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego

9)      Ignacy Walenty Nendza - alpinista, grotołaz, przewodnik górski i działacz harcerski, aktywny działacz na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowiska osób związanych z górami

10)   Hanna Odorkiewicz – Sikocińska od 32 lat pracuje w domowym hospicjum św. Franciszka w Katowicach zapewniając profesjonalną opiekę lekarską jako wolontariuszka,

11)   Ks. dr Adam Palion - przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i dialogu Międzyreligijnego w Katowicach, kapelan stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES

12)   Grzegorz Płonka - muzyk, pisarz, dziennikarz, społecznik, popularyzator kultury śląskiej oraz historii Panewnik i Ligoty, w twórczości muzycznej popularyzuje śląską pieśń ludową

13)   Regina Pogoda - prezes Klubu Seniora przy ul. Hetmańskiej 1 w Katowicach, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych

14)   Anna Rehlich - współzałożycielka i Prezes Klubu Hokeja Na Lodzie Kobiet „Kojotki" Naprzód Janów Katowice – pierwszego w Polsce klubu hokejowego skupiającego się wyłącznie na szkoleniu dziewcząt w zakresie jazdy na łyżwach oraz gry w hokeja na lodzie.

15)   Karol Rusecki - społecznik, były sportowiec i sędzia sportowy, zapalony miłośnik historii Katowic, współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca – Józefowca „REVITA".

16)   Mikołaj Rykowski – prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjator i organizator wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym Wigilia oraz Wielkanoc dla Samotnych.

17)   Spółdzielnia Socjalna Honolulu – prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności osób dotkniętych niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie, praktyki, staże, szkolenia oraz wizyty studyjne,

18)   Ewa Stebel - współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca oraz założycielka Klubu Seniora w Dąbrówce Małej, corocznie współorganizuje festyny „Dni Dąbrówki Małej" oraz „Dzień Dziecka".

19)   Roman Warzecha - Prezes Zarządu Głównego śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, od 60 lat czynny śpiewak chórzysta, animator życia kulturalnego

Bycie nominowanym do prestiżowej Nagrody im. Józefa Kocurka jest ogromnym wyróżnieniem. Komisja konkursowa staje co roku przed bardzo trudnym, wręcz karkołomnym zadaniem porównania i zarekomendowania Prezydentowi jednej spośród wielu (w tym roku aż dziewiętnastu) kandydatur. Za zaangażowanie, wysiłek oraz efekty działań na rzecz lokalnej społeczności wręczono listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Katowice wszystkim nominowanym do Nagrody.

W tym roku laureatem Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej został  Pan  Ignacy Walenty Nendza - katowiczanin od urodzenia, działacz harcerski i prawdziwy człowiek gór.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również