Wiadomości z Katowic

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

  • Dodano: 2022-01-17 06:15, aktualizacja: 2022-01-17 06:33

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji.

Przypominamy, że w mieście Katowice realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.


Z pomocy prawnej skorzystać może każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie,
to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą, a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy
w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

Realizacja pomocy w czasie COVID-19

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja są udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Oznacza to, że pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.  

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy).

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/ nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/ nieodpłatną mediację przyjmowane są:

- telefonicznie pod nr tel. (32) 259 3736 w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30,

czwartek w godz. 7.30 - 17.00,

piątek w godz. 7.30 – 14.00;

- online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Więcej informacji na temat funkcjonowania punktów w mieście Katowice dostępne jest na stronie:

www.katowice.eu (zakładka: „dla mieszkańca” → „załatw sprawę” → „nieodpłatna pomoc prawna”).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.