Wiadomości z Katowic

Realizacja Programu "Dobry start" w Katowicach

 • Dodano: 2018-07-05 08:45, aktualizacja: 2018-07-05 08:52

Program „Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub w szkole.
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 • Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
 • Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.
 • Drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
z dopiskiem „Dobry start"

Jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, można również udać się do jednego z poniższych punktów przyjmowania wniosków:

 • TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
 • TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
 • TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
 • TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
 • TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
 • TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
 • TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
 • TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
 • TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.

Terminy składania wniosków:

 • w formie elektronicznej -  już od 1 lipca
 • w formie tradycyjnej (papierowej) - dopiero od 1 sierpnia 2018

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć oraz wniosek wraz z innymi dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce Program „Dobry start".

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

32 251 00 87 w. 100, 162

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.