Wiadomości z Katowic

Setki milionów na nowoczesną i efektywną infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną

  • Dodano: 2023-11-27 09:15

Realizacja największego w historii Katowic projektu w obszarze wodociągowo-kanalizacyjnym zbliża się do końca. W przedsięwzięciu obejmującym ponad 90 zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2023, o wartości niemal 369 mln zł, znalazła się między innymi rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków i zakup specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego. Na początku listopada 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dwa zadania inwestycyjne i przyznał dodatkowe dofinansowanie dla całego projektu o wartości około 10 mln zł.

- Nowoczesny i sprawny system kanalizacji to z jednej strony komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców, a z drugiej czystsze i zdrowsze środowisko. Umożliwia doprowadzanie ścieków sanitarnych bezpośrednio do oczyszczalni i właściwe ich oczyszczenie, a tym samym ochronę wód gruntowych i rzek. Dlatego w Katowicach prowadzone są kolejne modernizacje, usprawniające funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej. Obecnie zbliża się do końca realizacja największego projektu w historii Katowic – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. To 91 zadań o łącznej wartości aż 369 mln zł. Ponad połowa tej kwoty, czyli ok. 185 mln zł, to pozyskane przez nas środki zewnętrzne z Funduszu Spójności UE – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Dodatkowych 10 mln zł na sfinansowanie zadań

Na początku listopada Katowickie Inwestycje S.A. podpisały aneks do umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzięki czemu Spółka uzyskała dodatkowe 10 mln zł na realizację projektu. Ponadto projekt został rozszerzony rzeczowo o dwa dodatkowe zadania. Pierwsze z nich to modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni w Szopienicach-Burowcu. Drugie z zadań dotyczy dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia oczyszczalni ścieków „Gigablok”, zastawek kanałowych sterowanych elektrycznie.

Budowa i modernizacja prawie 60 km sieci kanalizacyjnej

Projekt obejmuje zarówno budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i modernizację już istniejących (łącznie ponad 60 km sieci kanalizacyjnej), jak i modernizację poszczególnych elementów infrastruktury czy doposażanie obiektów. W ramach prac m.in. zmodernizowano stację odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków Podlesie, a także poprawiono efektywność energetyczną obiektów dwóch oczyszczalni ścieków – Podlesie i Panewniki. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostaną tam uruchomione instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,625 MW. Produkowany prąd będzie wykorzystywany do zasilania urządzeń i obiektów, co wpłynie pozytywnie na środowisko i pozwoli zredukować koszty użytkowania. 

W ramach projektu rozbudowano flotę pojazdów wykorzystywanych w codziennych pracach eksploatacyjnych. Zakupiono między innymi specjalistyczne samochody ssąco-płuczące do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnej, koparko-ładowarki oraz samochód specjalistyczny do frezowania i naprawy kanałów, wyposażony w zaawansowaną technologicznie kamerę, pomagającą diagnozować uszkodzenia i awarie w kanalizacji. 

Model hydrauliczny i monitoring funkcjonowania sieci kanalizacyjnych

Realizowany projekt to nie tylko roboty budowlane i zakup sprzętu, ale także doposażenie służb w nowoczesne oprogramowanie

- W ramach inwestycji powstał system monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. Tworzy go 159 punktów pomiarowych, które zostały połączone z systemem wizualizacji SCADA. W efekcie powstało narzędzie umożliwiające obserwowanie natężenia przepływu czy wysokości napełnienia kanalizacji – tłumaczy Andrzej Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwestycji S.A. - Monitoring pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca aktualny stan sieci, informuje o ewentualnych przeciążonych odcinkach, zatorach oraz innych odmiennych od prawidłowych parametrach hydraulicznych pracy sieci. System wyposażony jest ponadto w 3 stacje pomiaru opadów atmosferycznych – dodaje prezes.

System monitoringu to nie jedyne cyfrowe rozwiązanie, które znalazło się na liście zadań w ramach tego projektu. Trwają też prace przy budowie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej – zaawansowanego technologicznie narzędzia do nowoczesnego zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. 

- Model hydrauliczny będzie wykorzystywał zebrane przez monitoring dane i umożliwiał przeprowadzanie symulacji i analiz, na przykład jak nawalny deszcz w danej dzielnicy wpłynie na pracę sieci kanalizacyjnej. To ważne w kontekście podejmowania kolejnych planów inwestycyjnych, szczególnie w związku z dostosowaniem miasta do zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w konsekwencji prowadzą między innymi do powstawania tzw. powodzi błyskawicznych – wyjaśnia prezes Hołda. 

Odpowiedzialne podejście do deszczówki

System kanalizacji obsługuje nie tylko ścieki, ale również wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych. Dlatego ważne są także inwestycje w tę część infrastruktury. Rozdzielenie sieci ogólnospławnej, na ściekową i opadową pozwala między innymi odciążyć oczyszczalnie ścieków od wód opadowych, w szczególności w momentach nawalnych deszczy oraz odprowadzić czystą deszczówkę bezpośrednio do odbiorników. 

W tym obszarze również trwają konsekwentne działania miasta oraz miejskiej spółki – Katowickich Inwestycji S.A., które zostały ujęte w dwóch etapach projektu “Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi”, o łącznej wartości prawie 100 mln zł. Inwestycja objęła m.in. budowę i modernizację łącznie ponad 8 km sieci deszczowej, a także wykonanie 25 zbiorników retencyjnych. Mogą one zmagazynować 11 000 metrów sześciennych wody, czyli 11 milionów litrów! Co więcej, zbiorniki zostały wyposażone w studnie, które umożliwiają pobieranie deszczówki i wykorzystywanie jej na przykład do mycia infrastruktury miejskiej czy podlewania zieleni.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również