Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Wybory parlamentarne w Katowicach - lista komisji wyborczych, zasady głosowania

  • Dodano: 2019-10-10 15:00, aktualizacja: 2019-10-13 22:42

Już 13 października Polacy wybiorą swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Podczas wyborów parlamentarnych 2019 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Gdzie w naszym mieście znajdują się obwodowe komisje wyborcze? W jaki sposób prawidłowo oddać głos i jak działa system przeliczania mandatów? Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Jak zagłosować?

13 października głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie polega na postawieniu co najmniej dwóch przecinających się linii w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu.

Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu?
 

Polska podzielona jest na 41 okręgów, z których wybieramy od 7 do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5% lub w przypadku koalicji 8% głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborców zrzeszonych w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze.

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Jeżeli dany komitet przekroczy próg wyborczy, to oblicza się dla niego tzw. iloraz wyborczy, czyli dzieli się liczbę oddanych głosów przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Liczb tych jest tyle, ile mandatów do przydzielenia. Wówczas o podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów.

Załóżmy, że w okręgu wybieranych jest 10 posłów spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze: A, B, C i D. Liczbę głosów otrzymanych przez komitet wyborczy A np. 100 tys. dzielimy przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Tak samo dzielone są wyniki pozostałych komitetów. Wyniki tego dzielenia porządkujemy od największego do najmniejszego. Jeżeli w okręgu wybieramy 10 posłów, to 10 najwyższych wyników daje mandaty posła. Mandaty z poszczególnych komitetów otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów.
 


Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Senatu?

W przypadku wyborów do Senatu za wybranego na senatora w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych (zasada większości). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów.
 


Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania 13 października dzięki badaniu exit poll, czyli zapewne najpóźniej kilka minut po godzinie 21. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 będziemy musieli poczekać kilka dni.

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Katowicach

l.p. adres granice  
1 Sala Miejskiego Przedszkola nr 80, ul. Panewnicka 367, 40-773 Katowice ULICE: Bałtycka, Cienista, Jęczmienna, Koszykowa, Kuźnicka, Łąkowa, Owsiana, Panewnicka nr parzyste od 250 - końca i nr nieparzyste od 335 - końca, Śmiłowicka, Ustronna.  
2 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Panewnicka 172, 40-772 Katowice ULICE: Bema, Bojanowskiego, Gorzycka, Gromadzka, Japońska, Panewnicka nr parzyste od 148 - 248 i nr nieparzyste od 115 - 333, Partyzantów, Rzeczna, Smoleńska, Twarda, Wietnamska, Wymysłów, Wymysłów Tylna, Zamiejska, Ziembowa.  
3 Miejskie Przedszkole nr 99, ul. Płochy 6, 40-755 Katowice ULICE: Jutrzenki, Krucza, Łanowa, Majakowskiego, Nad Strumieniem, Sielska, Szafirowa, Szojdy, Urocza, Wybickiego, Wyzwolenia, Zielona.  
4 Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5, 40-756 Katowice ULICE: Braci Mniejszych, Hadyny, Kijowska.  
5 Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5, 40-756 Katowice ULICE: Grzesika, Heweliusza, Mała, Ogrodowa, Płochy, Radomska.  
6 Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Medyków 27, 40-751 Katowice ULICE: Braci Wieczorków, Bronisławy, Chodkiewicza, Cieszyńska, pl. Gibińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kokociniec, Koreańska, Ludowa, Medyków, Nizinna, Panewnicka nr parzyste od 96 - 146 i nr nieparzyste od 73 - 113a, Rogosza, Rybacka, Stolarska, Studencka, Ustrońska, Warmińska, Wczasowa nr od 14 - końca, Zarańskiego, Zaruskiego.  
7 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice ULICE: Braci Wolnych, pl. Klasztorny, Koszalińska, Książęca, pl. Miast Partnerskich, Ostrawska, Panewnicka nr nieparzyste od 1 - 13 i nr parzyste od 30 - 90a, Piotrowicka nr parzyste od 34 - 50c i nr nieparzyste od 45 - końca, Przy Dworcu, Szurmana, Zagrody, Związkowa.  
8 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice ULICE: Bika, Bromboszcza, Emerytalna, Franciszkańska, Grunwaldzka, pl. Grzondziela, Panewnicka nr parzyste od 2 - 28 i nr nieparzyste od 21 - 67, Piotrowicka nr parzyste od 58 - końca, Smolna, pl. Widucha, Żeromskiego.  
9 Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Zielonogórska 3, 40-710 Katowice ULICE: Kaszubska, Mazowiecka, Mazurska, Słupska nr parzyste od 18 - końca i nr nieparzyste od 15 - końca, Świdnicka nr nieparzyste od 1 - końca, Zielonogórska.  
10 Miejskie Przedszkole nr 15, ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice ULICE: Huculska, Kołobrzeska, Komunalna, Małopolska, Słupska nr parzyste od 2 - 14 i nr nieparzyste od 1 - 13, Świdnicka nr parzyste od 2 - końca, Wielkopolska.  
11 Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna, ul. Kołobrzeska 8, 40-718 Katowice ULICE: Piotrowicka nr nieparzyste od 17 - 39, Poleska, Pomorska, Śląska nr parzyste od 4 - końca i nr nieparzyste od 3 - 41a, Wileńska.  
12 Miejskie Przedszkole nr 76, ul. Kołobrzeska 20a, 40-718 Katowice ULICE: Bieszczadzka, Gajowa, Harcerska, Komandorska, Piotrowicka nr nieparzyste od 1 - 13 i nr parzyste od 14 - 32, Zadole.  
13 Miejskie Przedszkole nr 89, ul. Zadole 26a, 40-719 Katowice ULICE: Gdańska, Gorzowska.  
14 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice ULICE: Cybulskiego, Jankego nr nieparzyste od 1 - 13, Kalinowskiego, Kiepury, Kolejowa nr nieparzyste od 1 - 53, Kościuszki nr nieparzyste od 193 - 229, Kłodnicka, Mierzejewskiego, Opalińskiego, Rzepakowa, Rzeszótki, Saloniego, Sienna, Stara Kłodnicka, Stoińskiego, Warzywna, Żytnia.  
15 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze", ul. Traktorzystów 42, 40-695 Katowice ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 2 - 52 i nr nieparzyste od 1 - 51, Asnyka, Borówkowa, Chełmska, Jeżynowa, Kosynierów, Kościuszki nr nieparzyste od 231 - końca, Malinowa, Małachowskiego nr parzyste od 30 - 32 i nr nieparzyste od 41 - 55, Noskowskiego, Paproci, Park Zadole, Polarna, Poziomkowa, Skrzypów, Traktorzystów, Wczasowa nr od 1 - 6a, Widłaków, Żołnierska.  
16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86, 40-685 Katowice ULICE: Gierlotki nr parzyste od 8 - 28, Jankego nr parzyste od 186 - końca i nr nieparzyste od 181 - końca, Kadłubka, Kościuszki nr parzyste od 328 - 348, Sobańskiego, Sobocińskiego, Żurawia.  
17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86, 40-685 Katowice ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 90 - 150, Barcelońska, Bielika, Darwina, Działowa, Grottgera, Góralska, Honorowych Dawców Krwi, Kasztanowa, Krogulcza, Napierskiego nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 31, Niska, Orla, Orlików, Puchacza, Sępia, Sowia, Szymanowskiego, Przerwy-Tetmajera, Tunelowa nr parzyste od 6 - 54 i nr nieparzyste od 1 - końca, Wilczewskiego, Wojska Polskiego nr parzyste od 2 - 22 i nr nieparzyste od 3 - 19, Wspólna.  
18 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 60 - 84 i nr nieparzyste od 61 - 79, Fredry, Gierlotki nr nieparzyste od 15 - 45, Głogowska nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 33, Harcerzy Września 1939 r. , Jankego nr parzyste od 122 - 184, Małachowskiego nr parzyste od 2 - 28 i nr nieparzyste od 3 - 35, Policyjna nr parzyste od 8 - 12 i nr 7, Poznańska, Północna, Robotnicza, Zgorzelecka.  
19 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. W. Jankego 160, 40-613 Katowice ULICE: Armii Krajowej nr nieparzyste od 81 - 189, Baranowicza, Baumgardtena, Bażantów, Chmielna, Chocimska, Gołębia, Głuszców, Jankego nr nieparzyste od 111 - 179, Kempy, Kornasa, Napierskiego nr parzyste od 34 - końca i nr nieparzyste od 33 - końca, Policyjna nr nieparzyste od 1 - 5 i nr 6, Puchały, Siekierskiego, Skotnica, Sokola, Spółdzielczości nr parzyste od 34 - końca i nr nieparzyste od 27 - końca, Szklarskiego, Szurleja, Świerkowa, Wojska Polskiego nr parzyste od 24 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca, Wronia, Wrzosowa, Załogowa, Zdrowa.  
20 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. W. Jankego 160, 40-613 Katowice ULICE: Głogowska nr parzyste i nr nieparzyste od 34 - końca, Jankego nr parzyste od 74 - 120, Jastrzębia, pl. Limańskiego, Marmurowa, Pusta, Szewska, Targowa, Wilcza, Zajdla, Zbożowa.  
21 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Gen. W. Jankego 65, 40-615 Katowice ULICE: Fabryczna, Glebowa, Grzybowa, Helska, Jagodowa, Jankego nr parzyste od 8 - 72 i nr nieparzyste od 15 - 59, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kątowa, Kolejowa nr nieparzyste od 55 - końca, Kołłątaja, Konarskiego, Kościuszki nr parzyste od 192 - 326, Lawendowa, Lechicka, Legnicka, Leśna, Liliowa, Macierzanki, Nad Jarem, Odrodzenia, Olszynowa, Podlaska, Prusa, Pszenna, Rumiankowa, Sadowa, Sarmacka, Stalowa, Wapienna, Wesoła, Zaułek, Zwrotna, Żużlowa.  
22 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice ULICE: Borowa, Braci Wiechułów, Jankego nr nieparzyste od 63 - 107, Jaworowa, Jaworowa Tylna, Kossaka, Kryniczna, Krótka, Łowiecka, Poprzeczna, Radockiego nr nieparzyste od 1 - 35, Spokojna, Spółdzielczości nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 21, Tyska, Worcella, Zakątek, Zdrojowa, Ziołowa.  
23 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Łętowskiego 18, 40-648 Katowice ULICE: Łętowskiego, Perkozów, Pustułek, Radockiego nr parzyste od 30 - 120 i nr nieparzyste od 37 - 121.  
24 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Łętowskiego 18, 40-648 Katowice ULICA: Biedronek, Bławatków, Koników Polnych, Łubinowa, Motyli, Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 122 - 210.  
25 Miejskie Przedszkole nr 93, ul. Łętowskiego 24, 40-648 Katowice ULICA: Pasterska, Radockiego nr parzyste i nr nieparzyste od 212 - końca, Tylna.  
26 Miejski Dom Kultury "Południe" Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4, 40-748 Katowice ULICE: Azalii, Eichendorffa, Fijewskiego, Grota-Roweckiego, Jargonia, Jesiotra, Kamieńska, Kanałowa, Karasiowa, Karpiowa, Kobieli, Kolbergera, Kopaniny Lewe, Kościuszki nr parzyste od 350 - końca, Kowalówki, Leszczy, Łososiowa, Makuli, Okoniowa, Pstrągowa, Sandacza, Sielawy, Słonecznikowa nr nieparzyste od 77 - końca i nr parzyste od 76 - końca, Stellera, Swinarskiego, Szarotek, Szczupaków, Świderskiego, Tunelowa nr parzyste od 72 - końca, Uklejowa, Uniczowska nr nieparzyste od 93 - końca i nr parzyste od 92 - końca, Wędkarska, Węgorzy, Zwoźniakowej.  
27 Dom Katechetyczny, Katowice ul. Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice (wejście od ul. Migdałowców) ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 152 - 364 i nr nieparzyste od 191 - 365, Berberysów, Bukszpanowa, Dereni, Głogowa, Jaskrów, Jemiołowa, Leszczynowa, Matki Teresy z Kalkuty, Orzechowa, Pierwiosnków, Stabika nr nieparzyste od 1 - 53 i nr parzyste od 2 - 64, Suberlaka, Szarych Szeregów nr parzyste od 2 - 42 i nr nieparzyste od 1 - 43a, Żurawinowa.  
28 Dom Katechetyczny, Katowice ul. Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice (wejście od ul. Migdałowców) ULICE: Adamczyka, Agrestowa, Bazyliowa, Boya Żeleńskiego nr parzyste od 2 - 70 i nr nieparzyste od 1 - 71, Czeremchowa, Czyżewskiego, Dziewanny, Hiacyntów, Kalinowa, Lniana, Migdałowców, Pankiewicza, Pelargonii, Pijarska, Porzeczkowa, Przebiśniegów, Rozmarynu, Sasanek, Sendzimira, Sezamkowa, Smugowa, Solika, Sołtysia nr parzyste od 96 - końca i nr nieparzyste od 95 - końca, Szałwiowa, Szramka, Truskawkowa, Warsztatowa, Wieniawskiego, Winorośli, Zachodnia, Zawilców, Żarnowcowa.  
29 Dom Katechetyczny, Katowice ul. Boya Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice (wejście od ul. Migdałowców) ULICE: Boznańskiej, Czarnuszki, Fojcika, Gierymskiego, Hierowskiego, Jałowcowa, Jaronia, Jordan-Łowińskiej, Kałuży, Klakusa, Krupińskiego, Łopianowa, Maków, Musioła, Ogrodzińskiego, Skoczylasa, Surówki, Szarych Szeregów nr parzyste od 44 - końca, i nr nieparzyste od 45 - końca, Tymiankowa, Urbana, Wantuły, Wieżowa, Witkiewicza, Zabłockiego.  
30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Lepszego 2, 40-750 Katowice ULICE: Koraszewskiego, Kściuczyka, Lepszego.  
31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Lepszego 2, 40-750 Katowice ULICE: Boya Żeleńskiego nr parzyste od 76 - końca i nr nieparzyste od 73 - końca, Chęcińskiego, pl. Filaka.  
32 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 2, 40-748 Katowice ULICE: Cyklamenów, Cyprysów, Gerberów, Goździków, Hortensji, Kaczeńców, Kamelii, Kaskady, Kokota, Lazara, Magnoliowa, Malczewskiego, Malwy, Michałowskiego, Mieczyków, Nagietek, Norblina, Piwonii, Pomorskiego, Raka, Stabika nr nieparzyste od 55 - końca i nr parzyste od 66 - końca, Storczyków, Sumów, Słonecznikowa nr parzyste od 2 - 74 i nr nieparzyste od 1 - 75, Tarninowa, Trojoka, Tulipanów, Uniczowska nr parzyste od 2 - 90 i nr nieparzyste od 1 - 91, Waniliowa.  
33 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 2, 40-748 Katowice ULICE: Barwinków, Begonii, Bora Komorowskiego, Chryzantem, Cynamonowa, Imbirowa, Konwalii, Krokusów, Kryształowa, Kwiatów Polskich, Miętowa, Niezapominajek, Rezedowa, Rolnicza, Sarnia, Siedliska, Stokrotek, Strzelnica, Ślazowa, Świdra, Złocieni.  
34 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 2, 40-748 Katowice ULICE: Armii Krajowej nr parzyste od 366 - końca i nr nieparzyste od 367 - końca, Chabrowa, Dąbrowa, Marzanny, Mleczna, Okrąglica, Podleśna, Saska, Sołtysia nr parzyste od 2 - 94 i nr nieparzyste 1 - 93, Śnieżyczek, Zaopusta.  
35 Zespół Szkół nr 2, ul. Goetla 2, 40-749 Katowice ULICE: Bohdanowicza, Budryka, Czeczotta, Domeyki, Fałata, Fojkisa, Goetla, Kubisty, Mastalerza, Piernikarczyka, Strzeleckiego, Szebesty, Tokarskiego, Zubera.  
36 Zespół Szkół nr 2, ul. Goetla 2, 40-749 Katowice ULICE: Bielska, Bogedaina, Bożka, Chroboka, Ćwiklińskiej, Didura, Elsnera, Matejczyka, Niemczyka, Samsonowicza, Scipio del Campo, Solskiego, Woszczerowicza, Zająca.  
37 Miejski Dom Kultury "Południe" Filia nr 2 w Murckach, ul. Kołodzieja 42, 40-749 Katowice ULICE: Baczyńskiego, Beskidzka, Białobrzeska, Cegielnia Murcki nr parzyste i nr nieparzyste od 1 - 7, pl. Kasprowicza, Kołodzieja, Laskowskiego, Leśników, Lędzińska, Mruczka, Park Murckowski, Sokołowskiego, Tartaczna, Węgierska, Wojtalewicza, Wolności, Żubrów Murckowskich.  
38 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice ULICE: Biniszkiewicza, Budowlana, Le Ronda nr parzyste od 24 - końca i nr nieparzyste od 17 - końca, Międzyblokowa, Popiełuszki, Siemianowicka, Siwka, Styczniowa, Szwedzka, Techników, Wiertnicza.  
39 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice ULICE: Dobrzańskiego, Dytrycha, Grzegorzka, Le Ronda nr parzyste od 2 - 22 i nr nieparzyste od 1 - 15, Milowicka, al. Niepodległości, Nowy Czekaj, Pitery, Stacyjna, Wyrobiskowa, Żniwna, pl. Żołnierzy Września, Żwirowa, Żyzna.  
40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice ULICE: Park w Dąbrówce, Pod Młynem, al. Roździeńskiego nr nieparzyste od 95 - końca, Strzelców Bytomskich.  
41 Zespół Szkół Handlowych, ul. Gen. J. Hallera 60, 40-320 Katowice ULICE: Konna, Kuśnierska, Mackiewicza, Miedziana, Pogodna, Przedwiośnie.  
42 Szkoła Podstawowa dla Chłopców KUŹNICA, ul. Deszczowa 14, 40-318 Katowice ULICE: Babiego Lata, Chłodna, Deszczowa, Hallera nr parzyste od 10 - końca i nr nieparzyste od 5 - końca, Jesienna, Letnia, Lodowa, Mroźna, al. Roździeńskiego nr parzyste od 192 - końca, Szronowa, Śniegowa, Wiosenna, Zimowa.  
43 Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Korczaka 11, 40-321 Katowice ULICE: Andersa, Borki, Hallera nr parzyste od 2 - 8 i nr nieparzyste od 1 - 3, Korczaka, Obrońców Westerplatte nr parzyste od 60 - końca i nr nieparzyste od 51 - końca, Siewna, Wandy.  
44 Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Morawa 86, 40-353 Katowice ULICE: Morawa nr parzyste od 78 - końca i nr nieparzyste od 87 - końca, Osiedlowa, Przelotowa, Sosnowiecka, Sucharskiego.  
45 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice ULICE: Ciesielska, Kantorówny, Ogród Dworcowy, pl. Powstańców Śląskich, Ratuszowa, Wałowa, Zamenhofa.  
46 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice ULICE: Chemiczna, Szabelniana, Park Antona Uthemanna, Wiosny Ludów, Wytapiaczy.  
47 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Bednorza 15, 40-384 Katowice ULICE: Bednarska, Brynicy, Kocura, Morawa nr parzyste od 2 - 76 i nr nieparzyste od 1 - 85, Objazdowa, Obrońców Westerplatte nr parzyste od 2 - 58 i nr nieparzyste od 1 - 49.  
48 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Bednorza 15, 40-384 Katowice ULICE: 11 Listopada, Bagienna, Bednorza, Kołodziejska, Krakowska, Lwowska nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 31, Olchawy, Roździeńska, Wańkowicza, Wende, Woźniaka, Wypoczynkowa.  
49 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Oswobodzenia 47, 40-404 Katowice ULICE: Park Bolina, Grodowa, Leśnego Potoku, Lwowska od nr 42 - końca, Oswobodzenia, Stawiska, Transportowców.  
50 Miejskie Przedszkole nr 63, ul. Zamkowa 10, 40-413 Katowice ULICA: Zamkowa.  
51 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Szopienicka 58a, 40-431 Katowice ULICE: Boliny, Bzów, Cmentarna, Czechowa, Hodowców, Krawczyka, Nad Stawem, Nałkowskiej, Niwna, Ociepki, Ruczajowa, Rymarska, Spacerowa, Strumienna, Wiklinowa, pl. Wyzwolenia.  
52 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Szopienicka 58a, 40-431 Katowice ULICE: św. Anny, Garbarska, Giszowiecka, Janowska, Ficka, Odrowążów.  
53 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Szopienicka 58a, 40-431 Katowice ULICE: Braci Woźniaków, Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Kolonia Amandy, Kulika, Magazynowa, Surowcowa, Szopienicka.  
54 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ, ul. Karliczka 15, 40-488 Katowice ULICE: Ceramiczna, Mysłowicka nr parzyste od 2 - 40 i nr nieparzyste od 1a - 35a.  
55 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ, ul. Karliczka 15, 40-488 Katowice ULICE: Karliczka, Mysłowicka nr parzyste od 42 - końca i nr nieparzyste od 37 - końca.  
56 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Przyjazna 7a, 40-466 Katowice ULICA: Miła.  
57 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Przyjazna 7a, 40-466 Katowice ULICE: Adama nr nieparzyste od 3 - 7, Agaty, Antoniego, Działkowa, Ewy, Górniczego Stanu, Kosmiczna, Kwiatowa, Pod Kasztanami, Przyjazna, Przyjemna, Sosnowa, Sputników, Wesołowska.  
58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Adama 33, 40-467 Katowice ULICE: Adama nr parzyste od 6 - końca i nr nieparzyste od 9 - końca.  
59 Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice ULICE: Park Giszowiecki, Gościnna, Kolista, Młodzieżowa, pl. Pod Lipami, Radosna.  
60 Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice ULICE: Barbórki, Granica Wesołej, Karolinki, Pszczyńska, Wojciecha nr nieparzyste od 1 - 19d.  
61 Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice ULICE: Batalionów Chłopskich, Wojciecha nr parzyste od 28 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca.  
62 Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zgrzebnioka, ul. Łabędzia 19, 40-521 Katowice ULICE: Albatrosów, Bazaltowa, Bocianów, Ceglana, Cietrzewi, Cyranek, Czajek, Czapli, Gawronów, Kawek, Kolibrów, Kormoranów, Kościuszki nr parzyste od 88 - 148 i nr nieparzyste od 75 - 143, Krzemienna, Lelków, Łabędzia, Meteorologów, Muchowiec, Pelikanów, Porfirowa, Wróbli, Zgrzebnioka, Zimorodków.  
63 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice ULICE: Mikołowska nr parzyste od 100 - końca, Parkowa, Piękna.  
64 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice ULICE: Czyżyków, Drozdów, Dzięciołów, Gilów, Huberta, Jaskółek, Jemiołuszek, Jerzyków, Kanarków, Kosów, Kościuszki nr parzyste od 150 - 190, Kukułek, Pawia, Przepiórek, Sikorek, Skowronków, Słowików, Szczygłów, Szpaków.  
65 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a, 40-584 Katowice ULICE: Brynowska, Dworska, Fitelberga, Gałczyńskiego, Imieli, Kościuszki nr nieparzyste od 145 - 191c, Miłosza, Różyckiego, Skiby, Środkowa, pl. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.  
66 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice ULICE: Dąbrówki, Gliwicka nr parzyste od 2 - 26 i nr nieparzyste od 1 - 43, Goeppert-Mayer, Grundmanna, Mickiewicza nr parzyste od 32 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca, pl. Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945, Opolska nr parzyste od 10 - końca i nr nieparzyste od 9 - końca, Sobieskiego, Sokolska nr parzyste od 2 - 32 i nr nieparzyste od 1 - 31, Zabrska.  
67 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Sokolska 23, 40-086 Katowice ULICE: Chorzowska nr parzyste od 2 - 70, al. Korfantego nr parzyste od 2 - 32, pl. Obrońców Katowic, pl. Przyjaciół z Miszkolca, Sokolska nr nieparzysty 33, Wincklera.  
68 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice ULICE: Chopina, Mickiewicza nr parzyste od 2 - 30 i nr nieparzyste od 1 - 19, Skargi, Słowackiego nr parzyste od 2 - 16 i nr nieparzyste od 1 - 25, Stawowa, pl. Synagogi.  
69 Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna, ul. Szkolna 5, 40-009 Katowice ULICE: Dworcowa, Dyrekcyjna, Francuska nr nieparzyste od 1 - 7, św. Jana, Mariacka nr parzyste od 2 - 24 i nr nieparzyste od 1 - 27, Mariacka Tylna, Mielęckiego, Stanisława, Staromiejska, Warszawska nr nieparzyste od 1 - 29.  
70 VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice ULICE: 3 Maja, pl. Kaczyńskich, Matejki, Młyńska, Opolska nr parzyste od 2 - 8 i nr nieparzyste od 1 - 7, Pocztowa, Sądowa, Słowackiego nr parzyste od 18 - końca i nr nieparzyste od 27 - końca, Wawelska, pl. Wolności.  
71 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice ULICE: Andrzeja, pl. Andrzeja, Batorego, Konopnickiej, Kopernika nr nieparzyste od 1 - końca, Kordeckiego, Kościuszki nr nieparzyste od 1 - 19, Krzywa, Mikołowska nr parzyste od 2 - 14, pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej, Stalmacha, Styczyńskiego.  
72 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice ULICE: Głowackiego nr parzyste od 2 - 8, pl. Hlonda, Jordana nr parzyste od 2 - 12b i nr nieparzyste od 1 - 19, Kilińskiego nr parzyste od 28 - 40 i nr nieparzyste od 17 - 19, Kościuszki nr nieparzyste od 43 - 61, Mikołowska nr parzysty 40, Poniatowskiego nr parzyste od 2 - końca, Rymera, Skłodowskiej-Curie nr parzyste od 36 - końca i nr nieparzyste od 27 - końca, Strzelecka, Zajączka nr parzyste od 2 - 16 i nr nieparzyste od 1 - 17.  
73 Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-057 Katowice ULICE: Drzymały, Kilińskiego nr parzyste od 16 - 26 i nr nieparzyste od 5 - 15a, Kopernika nr parzyste od 2 - końca, Kościuszki nr nieparzyste od 21 - 41, Mikołowska nr parzyste od 18 - 32, PCK, Skłodowskiej-Curie nr parzyste od 10 - 30 i nr nieparzyste od 15 - 25, Żwirki i Wigury.  
74 Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice ULICE: Barbary, Dłuskiego, Fliegera, Głowackiego nr parzyste od 10 - końca i nr nieparzyste od 13 - końca, Kilińskiego nr parzyste od 42 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca, Kościuszki nr nieparzyste od 63 - 73, Mikołowska nr parzyste od 44 - 72c i nr nieparzyste od 45 - 55, Poniatowskiego nr nieparzyste od 1 - końca, Skalna, Zajączka nr parzyste od 18 - końca i nr nieparzyste od 19 - końca.  
75 Dom Pomocy Społecznej "Przystań", ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice ULICE: Adamskiego, Gawliny, Kominka, Koszarowa, Kubiny, Lisieckiego, Rochowiaka.  
76 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Raciborska 3, 40-074 Katowice ULICE: Kamienna, Kozielska, Mikołowska nr nieparzyste od 1 - 43, Nad Osiekiem, Raciborska, pl. Rostka, Wilimowskiego.  
77 Biurowiec, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice ULICE: Astrów, Bratków, Czempiela, Domina, Fiołków, Kościuszki nr parzyste od 60 - 86, Narcyzów, Różana, Szeligiewicza, Wita Stwosza nr parzyste od 28 - końca i nr nieparzyste od 19 - końca.  
78 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice ULICE: Francuska nr nieparzyste od 49 - 99 i nr parzyste od 30 - 68, pl. św. Jana Pawła II, Jordana nr parzyste od 14 - końca i nieparzyste od 21 - końca, pl. Katedralny, Kościuszki nr parzyste od 40 - 56, Lompy nr parzyste od 10 - końca i nr nieparzyste od 11 - końca, Plebiscytowa nr parzyste od 36 - końca i nr nieparzyste od 49 - końca, Podchorążych, Powstańców nr nieparzyste od 1 - 19, Reymonta nr parzyste od 34 - końca, Rybnicka, Sienkiewicza nr parzyste od 38 - końca i nr nieparzyste od 45 - końca, Wita Stwosza nr nieparzyste od 11 - 17a.  
79 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice ULICE: Brata Alberta, Damrota nr parzyste od 10 - 18 i nr nieparzyste od 11 - 21, Francuska nr nieparzyste od 31 - 47, św. Jacka, Konckiego, Krasińskiego nr parzyste od 2 - 8 i nr nieparzyste od 1 - 11, Ligonia, Plebiscytowa nr nieparzyste od 1 - 39 i nr parzyste od 2 - 34, Powstańców nr nieparzyste od 21 - 37 i nr parzyste od 2 - 36d, Sienkiewicza nr parzyste od 12 - 36 i nr nieparzyste od 13 - 37.  
80 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice ULICE: Jagiellońska, Kochanowskiego, Kościuszki nr parzyste od 2 - 38, Królowej Jadwigi, pl. Miarki, Reymonta nr parzyste od 14 - 30, pl. Sejmu Śląskiego, Wita Stwosza nr nieparzyste od 1 - 9 i nr parzyste od 2 - 6.  
81 Dom Technika, ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice ULICE: pl. Chrobrego, Dąbrowskiego, Francuska nr nieparzyste od 9 - 29 i nr parzyste od 12 - 28, Kobylińskiego, Lompy nr nieparzyste od 1 - 9 i nr parzyste od 2 - 8, Podgórna, Reymonta nr nieparzyste od 1 - 11 i nr parzyste od 2 - 12, Sienkiewicza nr nieparzyste od 1 - 11 i nr parzyste od 2 - 10, Szafranka, Wojewódzka, Zacisze.  
82 Oddział Żłobka Miejskiego, ul. Uniwersytecka 15, 40-007 Katowice ULICE: Bankowa, Chełkowskiego, al. Korfantego nr nieparzyste od 1 - 33, Moniuszki, Pańki, Park Powstańców Śląskich, Piastowska, Rynek, Szkolna, Teatralna, Uniwersytecka, Warszawska nr parzyste od 2 - 18.  
83 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 MOPS Katowice, ul. Warszawska 42, 40-009 Katowice ULICE: Damrota nr nieparzyste od 1 - 9 i nr parzyste od 2 - 8, Francuska nr parzyste od 2 - 10, Górnicza, Lubeckiego-Druckiego, Mariacka nr parzyste od 26 - końca i nr nieparzyste od 29 - końca, Myśliwska, Pawła, Starowiejska, pl. Szramka, Warszawska nr nieparzyste od 31 - końca i nr parzyste od 26 - końca, Wodna.  
84 Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice ULICE: Damrota nr parzyste od 20 - końca i nr nieparzyste od 23 - końca, Floriana nr parzyste od 6 - końca i nr nieparzyste od 7 - końca, Graniczna nr parzyste od 14 - 32 i nr nieparzyste od 17 - 29, Krahelskiej, Krasińskiego nr parzyste od 10 - końca i nr nieparzyste od 13 - końca, pl. Maczka, Murckowska, Paderewskiego nr parzyste od 6 - końca i nr nieparzyste od 7 - końca, Prosta, Przemysłowa, pl. Rady Europy, Równoległa, Skowrońskiego.  
85 Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice ULICA: Sikorskiego nr parzyste 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, pl. Żołnierza Polskiego, Żołnierzy Wyklętych.  
86 Zespół Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice ULICE: Dygacza, Graniczna nr nieparzyste 57, 57a, 57b, 57c, 61, 61a, 61b, 61c, 63, 63a, 63b, 63c, 65, Pułaskiego, Sikorskiego nr parzyste 38, 40, 42, 44 i nr nieparzysty 45 i 47, Szeptyckiego.  
87 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46, 40-018 Katowice ULICE: al. Górnośląska, Graniczna nr nieparzyste 49, 49a, 49b, 53, 53a, 53b, 53c i nr parzyste 42 - 46, Sowińskiego nr nieparzyste od 29 - 45 i nr parzyste.  
88 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46, 40-018 Katowice ULICE: 73 Pułku Piechoty, Alpejska, Francuska nr parzyste od 70 - końca i nr nieparzyste od 101 - końca, Karbowa, Lotnisko, Ofiar Katynia, Pilotów, Polna, Powstańców nr nieparzysty 41b i nr parzysty 52, Prowansalska, Rodańska, Sabaudzka, Sowińskiego nr nieparzyste od 1 - 21, Szybowcowa, Trzech Stawów.  
89 Miejskie Przedszkole nr 57, ul. Piastów 13, 40-866 Katowice ULICA: Park Bederowiec, Piastów nr parzyste od 16 - 20, nr nieparzyste od 7 do 13.  
90 Szkoła Podstawowa nr 66, al. Krzywoustego 7, 40-870 Katowice ULICE: al. Krzywoustego nr nieparzysty 7, Piastów nr nieparzyste 3, 5 i nr parzyste 10, 12, 22, 24, 26.  
91 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Tysiąclecia 5, 40-873 Katowice ULICE: al. Krzywoustego nr parzyste 2, 4, 6 i nr nieparzysty 9, Brodatego, Jagiełły, pl. Reagana, Tysiąclecia nr nieparzyste 1, 7, 9, 11, 13, 15, 19 i nr parzysty 4.  
92 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Tysiąclecia 5, 40-873 Katowice ULICE: Mieszka I nr nieparzyste 1, 5, 7, 9, 11 i nr parzysty 6, pl. Podwyższenia Krzyża, Tysiąclecia nr 6 i nr nieparzyste 41, 45, 47, Waxmana.  
93 Szkoła Podstawowa nr 58, al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice ULICE: al. Krzywoustego nr nieparzyste 1, 11, 11a, 13, Mieszka I nr nieparzysty 15, Tysiąclecia nr nieparzyste 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37 i 39.  
94 Spółdzielczy Ośrodek Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast", ul. Zawiszy Czarnego 8, 40-872 Katowice ULICE: Chorzowska nr parzyste od 206 - końca, al. Księcia Henryka Pobożnego, Zawiszy Czarnego.  
95 Zespół Szkół nr 3, ul. Chrobrego 4, 40-881 Katowice ULICA: Chrobrego nr 26, 31, 32, 37, 39 i 43, Tysiąclecia nr parzyste 22 i 24.  
96 Zespół Szkół nr 3, ul. Chrobrego 4, 40-881 Katowice ULICE: Chrobrego nr nieparzyste 13, 17, 21, 23, 25 i nr parzyste 4, 38, Tysiąclecia nr parzyste 86, 86a i 86b.  
97 Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice ULICA: Tysiąclecia nr parzyste 84, 84a, 88, 90 i 92.  
98 Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Chrobrego 5, 40-881 Katowice ULICA: al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, Ułańska nr nieparzyste 5, 7, 7a, 7b, 9, 11, 13.  
99 Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Chrobrego 5, 40-881 Katowice ULICE: Chrobrego nr 2, 3, 5, 9, Tysiąclecia nr parzyste 78, 80, Ułańska nr parzysty 16.  
100 Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Wolskiego 3, 40-859 Katowice ULICE: Bocheńskiego nr nieparzyste od 27 - 53, Bracka nr parzysty 28 i nr nieparzysty 29, Gliwicka nr parzyste od 146 - 184 i nr nieparzyste od 169 - 213, Kupca, Lelewela, Pokoju, Ślusarska, Tokarska, Wolskiego, Wyplera.  
101 Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gliwicka 214, 40-860 Katowice ULICE: Badury, Borysa, Cholewy, Ciemały, Czoika, Dudka, Gliwicka nr parzyste od 186 - końca i nr nieparzyste od 215 - końca, Grządziela, św. Jana Pawła II, Kempki, Koczeby, Lisa, Mamoka, Musialika, Piechy, Skrzeka, Trasa Renców, Wiśniowa, Park Załęski.  
102 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice ULICE: Baildona nr parzysty 66, Bocheńskiego nr parzyste od 34 - 52, Gliwicka nr parzyste od 98 - 140a i nr nieparzyste od 115 - 163, Gminna, Klimczoka, pl. Londzina, Ondraszka, Pukowca nr nieparzyste od 1 - 19, Relaksowa, Szewczenki, Wolnego, Zamułkowa, Żeliwna.  
103 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice ULICE: 18 Sierpnia, Bogusławskiego, Gliwicka nr parzyste od 28 - 96 i nr nieparzyste od 45 - 113, Narutowicza.  
104 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice ULICE: Anioła, Janasa, Ledóchowskiego, Macieja, Marcina, Pośpiecha, Zarębskiego, Żelazna nr parzyste od 18 - końca i nr nieparzyste od 21 - końca.  
105 Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Dobra Szkoła", ul. Agnieszki 2, 40-110 Katowice ULICE: Agnieszki, Brzoskwiniowa, Bukowa, Dębowa nr parzyste od 58 - końca i nr nieparzyste od 57 - końca, Gruszowa, Jabłoniowa, Krzyżowa nr nieparzyste od 1 - końca, Morelowa, Szpitalna, Ściegiennego nr parzyste od 68 - końca, Wiejska.  
106 Miejskie Przedszkole nr 27, ul. Ściegiennego 27, 40-114 Katowice ULICE: Baildona nr parzyste od 2 - 24e, 62 - 64 i nr nieparzysty 65, Błękitna, Bożogrobców, Chorzowska nr parzyste od 72 - 158 i nr nieparzyste od 73 - 143, Cicha, Dobra, Jasna, Ściegiennego nr parzyste od 2 - 64 i nr nieparzyste od 1 - 29, Widok, Żelazna nr nieparzyste od 1 - 17d i nr parzyste od 2 - 8, Żmija.  
107 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice ULICE: Akacjowa, Bederowiecka, Bracka nr parzyste i nr nieparzyste od 1 - 27, Chorzowska nr parzyste od 160 - 204b i nr nieparzyste od 145 - końca, Lipowa, Wąska, Złota.  
108 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice ULICE: Dębowa nr parzyste od 2 - 56 i nr nieparzyste od 1 - 55, Sportowa, Studzienna, Węglowa, Źródlana.  
109 Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-833 Katowice ULICE: Kolońska, Kossutha, Michejdy, Pukowca nr nieparzyste od 23 - końca, Sławka, Szwana.  
110 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice ULICA: Dulęby, Obroki.  
111 Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Witosa 16a, 40-832 Katowice ULICE: Barlickiego, Bocheńskiego nr nieparzyste od 55 - 121, Chodnikowa, Kochłowicka nr parzysty 14 i nr nieparzysty 105, Kwiatkowskiego, Ścianowa, Wyciągowa.  
112 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice ULICE: Bardowskiego, Grabskiego, Rataja.  
113 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice ULICE: Bocheńskiego nr parzysty 56, Mościckiego, Ossowskiego.  
114 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice ULICE: Plac św. Herberta, Witosa.  
115 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice ULICE: Adwentowicza, Grzyśki, Hetmańska, Kredytowa, Ligocka nr parzyste od 66 - końca i nr nieparzyste od 119 - końca, Rębaczy, Rolna nr parzyste 8a i od 46 - końca i nr nieparzyste od 65 - końca, Strzałowa, Szadoka, Średnia, Tomasza, Załęska nr nieparzyste od 1 - 15b.  
116 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a, 40-560 Katowice ULICE: Dzierżonia, Filarowa, Pokładowa, Wodospady, Wozaków.  
117 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, ul. Rolna 22, 40-555 Katowice ULICE: Dąbrowskiej, Gołby, Herberta, Jaracza, Joliot-Curie, Kossak-Szczuckiej, Kępowa nr parzyste od 2 - 26e i nr nieparzyste od 1 - 25, Leśmiana, Literatów, Orzeszkowej, Poetów, Rolna nr parzyste od 10 - 30 i nr nieparzyste od 15 - 63, Staffa, Tuwima, Zapolskiej.  
118 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Nasypowa 16, 40-551 Katowice ULICE: Kluzika, Kępowa nr parzyste od 28 - końca i nr nieparzyste od 27 - końca, Ligęzy, Lubiny, Modrzejewskiej, Nasypowa, Orkana, Parczewskiego, Połomińska, Przyklinga, Rolna nr parzyste od 2 - 6 i nr nieparzyste od 1 - 9, Teresy, Woźniczki, Zegadłowicza.  
119 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Gallusa 5, 40-594 Katowice ULICE: Bocheńskiego nr nieparzyste od 123 - końca, Brygadzistów, Dobrego Urobku, Dolna, Dziewięciu z "Wujka", Kochłowicka nr nieparzysty 63, Kombajnistów, Ligocka nr parzyste od 8 - 16 i nr nieparzyste od 9 - 65, Okrężna, W. Pola od nr 57 - końca, pl. Poloka, Przekopowa, Przodowników, pl. NSZZ Solidarność, Stroma, Upadowa, Wilcze Kąty, Wrębowa, Załęska nr parzyste od 32 - końca i nr nieparzyste od 35 - końca, Załęska Hałda, Zgody.  
120 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Gallusa 5, 40-594 Katowice ULICA: Gallusa, Ligocka nr parzyste 2, 4, 4a i 6.  
121 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice ULICE: Boczna, Bugli, Ligocka nr nieparzyste od 3 - 7e, Mikołowska nr nieparzyste od 113 - 131, W. Pola nr od 1 - 32, Rycerska, Szybowa.  
122 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Dekerta 1, 40-143 Katowice ULICE: Alfreda, pl. Alfreda, Bytkowska, Bytomska, Daszyńskiego, Dekerta, Gnieźnieńska, Jodłowa, Józefowska nr parzyste od 72 - 84, Karłowicza, al. Korfantego nr parzyste od 150 - końca i nr nieparzyste od 145 - końca, Lasek Alfreda, Oświęcimska, Patalonga, Pietrusińskiego, Plater, Promienna, Rożanowicza, Rzymełki, Strażacka, Telewizyjna, Walecznych.  
123 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Dekerta 1, 40-143 Katowice ULICA: Józefowska nr parzyste od 86 - końca i nr nieparzyste od 81 - końca.  
124 Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1, 40-111 Katowice ULICE: Kotlarza, Krzyżowa nr parzyste od 2 - końca, Mikusińskiego nr parzyste od 20 - końca i nr nieparzyste od 5 - końca.  
125 Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1, 40-111 Katowice ULICE: pl. św. Józefa Robotnika, Mikusińskiego nr parzyste od 8 - 16c, Nowowiejskiego, Szczecińska nr nieparzyste od 1 - końca.  
126 XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Józefowska 32, 40-144 Katowice ULICE: Cisowa, Jesionowa nr parzyste od 2 - końca, Józefowska nr parzyste od 2 - 54 i nr nieparzyste od 1 - 41, Konduktorska, al. Korfantego nr parzyste od 114 - 148a i nr nieparzyste od 107 - 143, Kozioła, Modelarska, Norwida, Nowy Świat, Owocowa, Park Wełnowiecki, Rysia, Słoneczna nr nieparzyste od 1 - 37 i nr parzyste od 2 - 46.  
127 Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1, 40-111 Katowice ULICE: Szczecińska nr parzyste od 2 - końca, Ściegiennego nr nieparzyste od 31 - końca.  
128 Miejskie Przedszkole nr 47, ul. Słoneczna 60, 40-136 Katowice ULICE: Słoneczna nr parzyste od 60 - końca i nr nieparzyste od 65 - końca.  
129 Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice ULICE: Broniewskiego nr parzyste od 18 - końca i nr nieparzyste od 7 - końca, Górnika, Iłłakowiczówny, al. Korfantego nr parzyste od 66 - 112, Słonimskiego, Wyszyńskiego.  
130 Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice ULICE: Broniewskiego nr nieparzyste od 1 - 5, pl. Grunwaldzki, al. Korfantego nr parzyste od 56 - 64, Misjonarzy Oblatów MN, Sokolska nr nieparzyste od 59 - końca.  
131 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świetlica, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice ULICE: Chorzowska nr nieparzyste od 1 - 11, Czerwińskiego, Grażyńskiego nr parzyste od 2 - 18 i nr nieparzyste od 5 - 13a, al. Korfantego nr parzyste od 34 - 48, Morcinka nr nieparzyste od 1 - 17a, Sokolska nr nieparzyste od 43 - 57.  
132 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice ULICE: Park Budnioka, Chorzowska nr nieparzyste od 13 - 69, Dunikowskiego, Grażyńskiego nr parzyste od 20 - końca i nr nieparzyste od 15 - końca, Morcinka nr nieparzyste od 19 - końca, Okrzei, Piłkarska, Sokolska nr parzyste od 46 - końca, Stęślickiego.  
133 Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice ULICE: pl. Gwarków, Haralda, Katowicka nr parzyste od 52 - końca i nr nieparzyste od 37 - końca, pl. Kilara, al. Korfantego nr nieparzyste od 35 - 63, Olimpijska nr parzyste, Ordona, Skrzypka, pl. Sławika i Antalla.  
134 IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice ULICE: Brzozowa nr parzyste od 2 - końca, Cedrowa, Grabowa, Jesionowa nr nieparzyste od 1 - końca, Kaktusów, Klonowa, al. Korfantego nr nieparzyste od 65 - 105, Morwowa, Osikowa, Topolowa, Wierzbowa.  
135 IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice ULICE: Brzozowa nr nieparzyste od 1 - końca, Góreckiego, Górna, Hoppego, Katowicka nr nieparzyste od 1 - 35a, i nr parzyste od 2 - 50a, Olimpijska nr nieparzyste.  
136 IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice ULICE: Modrzewiowa, Wiązowa.  
137 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16, ul. Wajdy 21, 40-175 Katowice ULICE: Blachnickiego, Karoliny, Ludwika, Na Obrzeżu, Wajdy, pl. Wajdy.  
138 Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna, ul. Ścigały 17, 40-208 Katowice ULICE: Bończyka, Kraszewskiego, Markiefki nr parzyste od 84 - końca, Mieroszewskiego, Nadgórników, Park Bogucki, Sandomierska, Ścigały.  
139 Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie", ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice ULICE: Dobrowolskiego, Grabonia, Koniarkowej, Kopalniana, Kowalska, Krakusa, Kręta, Markiefki nr parzyste od 2 - 82 i nr nieparzyste od 1 - końca, pl. Nieborowskiego, Nowa, Piotra, al. Roździeńskiego nr nieparzyste od 7 - 93, Ryszarda, Sztygarska, Węglana, Żogały.  
140 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Wróblewskiego 42 - 44, 40-216 Katowice ULICE: Chrześcijan Baptystów, Leopolda, Łużycka, Morawska, Normy, Nowotarska, Odrzańska, Podhalańska, Puławska, Słowiańska, Wiślana, Wrocławska, Wróblewskiego, Zakopiańska, Żuławska.  
141 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice ULICE: Karpacka, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska.  
142 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice ULICA: al. Roździeńskiego nr parzyste 82 , 86, 86a, 88, 90.  
143 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice ULICA: al. Roździeńskiego nr parzyste 96, 98, 100.  
144 X Liceum Ogólnokształcące, ul. Miarki 6, 40-224 Katowice ULICE: 1 Maja nr parzyste od 2 - 52 i nr nieparzyste od 1 - 53e, Akademicka, Bogucicka, Czarnieckiego, Czecha, Drzewna, Długa, Dudy-Gracza, Floriana nr parzyste od 2 - 4 i nr nieparzyste od 1 - 5, Graniczna nr parzyste od 8 - 12 i nr nieparzyste od 11 - 15, Karola, Łokietka, Maślińskiego, Miarki, Nad Potokiem, Paderewskiego nr parzyste od 2 - 4 i nr nieparzyste od 1 - 5, Reja, Rejtana.  
145 Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2, 40-230 Katowice ULICE: 1 Maja nr nieparzyste od 55 - 93c, Bohaterów Monte Cassino, Hałubki, Piaskowa, al. Roździeńskiego nr parzyste od 102 - 190, Staszica, Waleriana.  
146 Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2, 40-230 Katowice ULICE: 1 Maja nr parzyste od 88 - 148, Cynkowa, Hutnicza, Niedurnego, Porcelanowa, Racławicka, Żółkiewskiego.  
147 Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice ULICE: 1 Maja nr parzyste od 150 - końca i nr nieparzyste od 95 - końca, Braci Stawowych, Burowiecka, Chromika, Łączna.  
148 Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice ULICE: Marcinkowskiego, Saint Etienne, Szeroka, Wyspiańskiego.  
149 Dom Pomocy Społecznej "Przystań", ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ul. Adamskiego 22  
150 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze", ul. Traktorzystów 42, 40-695 Katowice Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Traktorzystów 42  
151 "Senior Residence" Dom Pomocy Społecznej, ul. Pijarska 4, 40-750 Katowice "Senior Residence" Dom Pomocy Społecznej ul. Pijarska 4, "Senior Residence" Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę ul. Zabłockiego 26  
152 Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, ul. Ociepki 2, 40-413 Katowice Hospicjum Cordis ul. Ociepki 2  
153 Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Głowackiego 10  
154 Szpital, Katowice ul. Reymonta 8, 40-029 Katowice (wejście od ulicy Dąbrowskiego) Szpital ul. Francuska 20 - 24  
155 Szpital, ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice Szpital ul. Sokołowskiego 2  
156 Szpital, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice Szpital ul. Ziołowa 45/47  
157 Szpital, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice Szpital ul. Medyków 14  
158 Szpital, ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice Szpital ul. Markiefki 87  
159 Szpital, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice Szpital ul. Korczaka 27  
160 Szpital, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice Szpital ul. Raciborska 27  
161 Szpital, ul. Strzelecka 9, 40-073 Katowice Szpital ul. Strzelecka 9  
162 Szpital, ul. Józefowska 119, 40-145 Katowice Szpital ul. Józefowska 119  
163 Szpital, ul. Warszawska 52, 40-008 Katowice Szpital ul. Warszawska 52  
164 Szpital, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice Szpital ul. Panewnicka 65  
165 Szpital, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Szpital ul. Ceglana 35  
166 Szpital, ul. Morawa 31, 40-353 Katowice Szpital ul. Morawa 31, Dom Opieki dla Osób Starszych ul. Morawa 31  
167 Areszt Śledczy, ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice Areszt Śledczy ul. Mikołowska 10a  


Źródło: Redakcja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.