Wiadomości z Katowic

#zdalna szkoła+. 330 tabletów dla katowickich szkół

  • Dodano: 2020-06-04 08:15, aktualizacja: 2020-06-04 07:10

79 miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Katowic otrzyma 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

27 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę grantów przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt miasta Katowice #zdalnaszkoła+

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt miasta Katowice #zdalnaszkoła+, który jest kontynuacją programu #zdalna szkoła. Projekty te są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety wielu uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Komisja Europejska zezwoliła, aby zaoszczędzone do tej pory środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W związku z powyższym samorządy po raz kolejny mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla nauczycieli oraz uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, z czego skorzystało również i miasto Katowice – powiedziała Małgorzata Domagalska, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Wysokość przyznanego grantu wynosi 165.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Tablety zostaną przekazane 330 uczniom, w tym 264 uczniom z rodzin wielodzietnych (3+)

Katowicki projekt zakwalifikowano do realizacji w ramach Osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.