Wiadomości z Katowic

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

 • Dodano: 2019-03-12 09:00

Podstawowa klasyfikacja stosowana w branży ubezpieczeniowej wyróżnia dwa typy ofert: ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Taką samą typologię ubezpieczeniową ujmuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Czym są ubezpieczenia majątkowe, których celem jest zwykle ochrona mienia należącego do osoby ubezpieczonej? Jakie są typy takich polis w towarzystwach ubezpieczeniowych?

Co należy rozumieć pod pojęciem "ubezpieczenie majątkowe"?

Ubezpieczenie majątkowe to polisa dobrowolna, której zadaniem jest chronienie majątku, czyli wszystkiego, co ma materialną wartość od zdefiniowanych ryzyk. Można w ten sposób wyróżnić ubezpieczenia:

 • domów i mieszkań,
 • autocasco - AC,
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie majątkowe pozwala klientowi zabezpieczyć różne, wskazane składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych, takich jak powódź, pożar, gradobicie itp. Zakres poszczególnych ubezpieczeń majątkowych regulowany może być przepisami odpowiednich ustaw lub przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia w polisach ubezpieczeniowych.

Przedmiot ubezpieczenia majątkowego

W zależności od indywidualnej oferty firmy ubezpieczeniowej, ochroną w polisie objęte mogą być:

 • lokale mieszkalne - mieszkania, domy,
 • domki letniskowe,
 • domy w budowie,
 • magazyny,
 • hale,
 • innego rodzaju budynki i budowle wraz z wyposażeniem,
 • maszyny i urządzenia,
 • surowce i towary,
 • wyprodukowane przedmioty,
 • uprawy i produkty rolne,
 • ruchomości domowe, dzieła sztuki,
 • środki płatnicze i papiery wartościowe,
 • biżuteria,
 • pojazdy mechaniczne - samoloty, statki, łodzie, jachty, skutery, rowery,
 • zwierzęta domowe i hodowlane.

Najbardziej popularne są ubezpieczenia komunikacyjne majątkowe, jak ubezpieczenie AC oraz ubezpieczenia mieszkania i domu. Ubezpieczenie majątkowe domu może obejmować takie ryzyka, jak choćby pożar. Zakres ubezpieczenia i liczba ryzyk, jakie obejmuje ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl, jest wskazane w poszczególnych ofertach ubezpieczeniowych. Polisę można poszerzyć o ubezpieczenia:

 • od przepięć,
 • assistance,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • oszkleń,
 • obiektów małej architektury,
 • garaży oraz budynków gospodarczych.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia majątkowego?

Zakres ubezpieczenia wpływa bezpośrednio na wysokość płaconej przez klienta składki ubezpieczeniowej, podobnie jak wysokość sum gwarancyjnych.  Sumy te powinny być adekwatne do rzeczywistej wartości np. ubezpieczanej nieruchomości. Jeśli nie jest ona znana albo po prostu trudno ją jednoznacznie określić, zawsze można skorzystać przy tym z usług rzeczoznawcy majątkowego. Niska suma gwarancyjna powoduje, że i cena ubezpieczenia będzie niska, ale ewentualne odszkodowania wypłacane z takiej polisy będą nieadekwatne kwotowo do rozmiaru poniesionych szkód przez ubezpieczonego. Dlatego nie warto się na to decydować.

Tańsze ubezpieczenia, które wskaże nam na przykład porównywarka ubezpieczeń www.ubezpieczeniaonline.pl obejmują zwykle swoim zakresem wyłącznie ryzyko pożaru i innych zdarzeń losowych, podczas gdy nasze mienie może paść łupem na przykład złodziei i wandali. Dobrze by było, aby wybrane ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmowało ryzyko zniszczenia lub utraty mienia w wyniku kataklizmów pogodowych i katastrof zawinionych przez człowieka, jak i ryzyko włamania i kradzieży oraz dewastacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia mieszkań i domów, podobnie jak i pozostałe ubezpieczenia majątkowe, mogą mieć różną cenę. Zależy ona od zakresu ubezpieczenia, ubezpieczanego mienia, jego wartości oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej towarzystwa ubezpieczeniowego. Sprawdź ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania z www.ubezpieczeniaonline.pl, podając takie parametry jak wartość nieruchomości, liczba osób w gospodarstwie domowym, typy zabezpieczeń antywłamaniowych, powierzchnia mieszkalna, lokalizacja i nie tylko.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.