Wiadomości z Katowic

Kredyt kupiecki

  • Dodano: 2020-12-16 09:30, aktualizacja: 2020-12-17 09:27

Pojęcie kredytu nie musi być utożsamiane wyłącznie z zakupem nieruchomości. Okazuje się, że pożyczane pieniądze mogą być przeznaczane na naprawdę różne cele, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt kupiecki jest jedną z form współfinansowania przedsiębiorstwa i zamierzonych inwestycji – o informacjach dotyczących pożyczek online możecie Państwo przeczytać np. na stronie https://www.ekspertpozyczkowy.com/

Portal kredytowy

Każdy kto choć raz szukał kredytu lub pożyczki wie ile czasu trzeba poświęcić na przeanalizowanie ofert różnych firm. Teraz jest to o wiele prostsze, pod warunkiem że skorzystacie Państwo z oferty portalu ekspertpozyczkowy.com. Na stronie można odnaleźć nie tylko szereg różnych informacji z zakresu pożyczek i kredytów finansowych, ale przede wszystkim aktualizowane zestawienie najkorzystniejszych wsparć pieniężnych oferowanych przez internet.

Pamiętajmy przy tym, że strona ta jest na bieżąco uzupełniania o nowe treści, tak aby każdy odbiorca miał gwarancję, że znajdzie na niej wyłącznie aktualne i sprawdzone informacje.

Kredyt towarowy

Podstawową różnicą pomiędzy zwykłym kredytem, a kredytem kupieckim jest to, że ten drugi nie jest udzielany przez banki, lecz przez samych przedsiębiorców. Jest to tym samym duże ułatwienie dal stron określonej transakcji, wiąże się bowiem z mniejszą ilością procedur, gwarantuje także szybsze uzyskanie zgody na zakup produktów z odroczonym terminem płatności. Obowiązek późniejszej zapłaty za zakupione na kredyt towary powstaje z reguły z wyprzedzeniem na kilka lub kilkadziesiąt dni do przodu. Warto przy tym podkreślić, że kredyt towarowy nie musi odnosić się wyłącznie do kwestii kupna produktów materialnych, istnieje bowiem możliwość udzielenia takiego kredytu na usługi świadczone przez przedsiębiorcę.

W praktyce omawiany kredyt występuje w dwóch formach:

  • Kredyt odbiorcy – przybiera postać zaliczki, będącej gwarancją wywiązania się kontrahenta z określonej transakcji;

  • Kredyt dostawcy – jest to dosłowne odroczenie terminu płatności za sprzedawany towar czy realizowaną usługę.

Niezwykle ważnym zagadnieniem w zakresie kredytów towarowych jest czas na jaki może zostać on udzielony. Tak naprawdę nie znajdziemy przepisów ustalających dolną czy górną granicę czasu trwania tak udzielonego kredytu, decydujące znaczenie ma zatem wola przedsiębiorców. Niezależnie od tego czy będziemy mieli do czynienia z kredytem odbiorcy czy kredytem dostawcy, termin spłaty powinien zostać ustalony w oparciu o aktualną kondycję finansową kredytobiorcy, wysokość udzielanego kredytu, a także przebiegu dotychczasowej współpracy. Powyższe czynniki stanowią istotne przesłanki do prawidłowego określenia czasu, w którym kredytodawca będzie mógł żądać zapłaty za wydany towar czy zrealizowaną usługę. Istotną informacją jest także to, że przedsiębiorca trudniący się sprzedażą w ramach kredytu handlowego powinien stale sprawdzać stan swoich finansów oraz terminowość spłaty kredytów zaciąganych przez jego kontrahentów. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z finansową katastrofą – szczególnie wtedy, gdy chociażby kilku kredytobiorców nie spłaci w terminie swoich długów. Taka sytuacja może w ostateczności doprowadzić do upadku kredytodawcy i zakończenia prowadzonej działalności. Monitorowanie stanu przedsiębiorców chcących skorzystać z przedmiotowego kredytu może przy tym następować w dwóch formach:

  • Monitorowanie indywidualne – polega na sprawdzaniu kondycji finansowej kredytobiorców w odniesienie do każdego z nich osobno. Umowa kredytowa jest konstruowana w każdej sytuacji indywidualnie.

  • Monitorowanie systemowe – polega na sprawdzaniu kondycji finansowej kredytobiorców w ramach przyporządkowywania ich do kategorii, od których zależą warunki kredytowe. Oznacza to, że w ramach jednej kategorii może znaleźć się kilka przedsiębiorstw, dla których kredytodawca przygotowuje jeden typ umowy.

Kredyt kupiecki a pożyczki w internecie

Tak naprawdę kredyty kupieckie mogą być udzielane poza bankami oraz dużymi instytucjami finansowymi, to z kolei sprowadza się do możliwości zaciągania tzw. pożyczek online. Teoretycznie możliwe jest więc, że kredyt na wsparcie działalności gospodarczej zostanie udzielony przez pożyczkodawcę, który nie będzie wymagał od swojego wnioskodawcy spełnienia szeregu różnych formalności prawnych. Wiele w tej kwestii zależy oczywiście od potrzeb danego przedsiębiorcy i planów związanych z prowadzeniem lub modernizacją jego działalności. W przypadku mniejszych potrzeb, zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zaciągnięcie pożyczki online.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.