Wiadomości z Katowic

Kwestionowanie poprawności operatu szacunkowego

  • Dodano: 2021-04-15 16:00, aktualizacja: 2021-04-16 17:29

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, w którym rzeczoznawca majątkowy ocenia wartość danej nieruchomości. W praktyce wykorzystujemy go najczęściej przy sprzedaży domu, działki mieszkania lub w celu ustalenia kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Nie każdy dokument tego rodzaju jest jednak prawidłowo wykonany – jakie istnieją zatem skuteczne sposoby kwestionowania poprawności operatu szacunkowego?

Podstawa kwestionowania operatu szacunkowego

W rzeczywistości każdy właściciel wycenianej nieruchomości ma pełne prawo kwestionować sporządzony operat szacunkowy. Dosyć często zdarza się bowiem, że rzeczoznawcy majątkowi z ostrożności zaniżają ceny domów, działek lub mieszkań. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt znacznego wpływu stanu gospodarki na aktualną wartość nieruchomości. Skuteczne sposoby kwestionowania nieruchomości operatu szacunkowego wymagają więc znajomości odpowiednich procedur.

Możliwość podważenia wydanego operatu istnieje dzięki regulacji zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie postępowania administracyjnego. Powoduje to konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie. W przeciwnym wypadku, osoba, która decyduje się na podważenie wydanego operatu ryzykuje przegraniem całej sprawy.

Wyspecjalizowane kancelarie prawne są w stanie szybko i skutecznie poradzić sobie z większością wadliwych operatów szacunkowych.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat to zapraszamy również do lektury artykułu opublikowanego tutaj.

Jak podważyć operat szacunkowy?

Kwestionowanie poprawności operatu szacunkowego wiąże się z prawem danej osoby do wniesienia stosownych zarzutów. Mogą one dotyczyć zarówno metody oceny wartości nieruchomości przyjętej przez danego rzeczoznawcę, jak również i samej ceny, którą taka osoba zaproponowała. Sformułowanie odpowiednich zarzutów jest niezwykle ważne, ponieważ organ zajmujący się sprawą odwoławczą będzie oceniał czy w rzeczywistości mogło dojść do błędów w pracy rzeczoznawcy. 

Osoba, która sporządziła dany operat ma oczywiście prawo uzasadnić swoje działania i zaproponowaną przez siebie cenę danej nieruchomości. Jeżeli przedstawione przez biegłego wyjaśnienia nie są dla nas wystarczające lub też od razu stwierdzimy, że samo przedstawienie przez nas pisemnych zarzutów do operatu nie przyniesie pożądanego skutku, możemy wnioskować do organu o przeprowadzenie w sprawie rozprawy administracyjnej z udziałem biegłego. Uprawnienie takie wynika z przepisu art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

Rozprawa administracyjna daje nam możliwość zadania rzeczoznawcy majątkowemu pytań do sporządzonej wyceny, a także uzyskania wyjaśnień co do niezrozumiałych, niespójnych lub w naszej ocenie błędnych ustaleń. Warto tutaj zaznaczyć, że z przebiegu rozprawy administracyjnej organ sporządzić powinien stosowny protokół.

Pomoc prawna przy kwestionowaniu operatu szacunkowego

W praktyce podważanie prawidłowości jakiegokolwiek operatu szacunkowego wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, przeznaczanego głównie na analizę sporządzonego dokumentu. Brak doświadczenia w tym zakresie powoduje kolejne utrudnienia, z którymi musi zmierzyć się odwołująca osoba.

Idealnym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który wie jak przejeść przez całą procedurę i pomóc swojemu Klientowi. INLEGIS Kancelarie Prawne jako jedna z nielicznych firm prawniczych zajmuje się sprawami wywłaszczeń w Polsce oferuje taką usługę. Jej pracownicy są w stanie skutecznie podważyć zasadność wydanego operatu szacunkowego i doprowadzić do zwiększenia wartości wycenianej nieruchomości. 
Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 793 101 800, +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.
Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Wrocław - Radca prawny 
INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel. 71 729 21 50

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.