Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Stal nierdzewna w przemyśle – najczęstsze zastosowania

  • Dodano: 2019-12-20 09:00

Stal nierdzewna jest materiałem, powszechnie wykorzystywanym w przemyśle lekkim i ciężkim. Zapotrzebowanie na nią wynika z jej korzystnych własności mechanicznych i wysokiej odporności na korozję. Poznaj przykłady branż, które nie mogą obyć się bez stali nierdzewnej!

Stal nierdzewna w przemyśle motoryzacyjnym, kolejowym i lotniczym

Jednym z ważniejszych odbiorców stali nierdzewnej jest szeroko pojęty przemysł transportowy – materiał ten wykorzystywany jest zarówno w motoryzacji, jak i lotnictwie czy kolejnictwie. Najczęściej branże te wykorzystują stale austenityczne, w tym gatunki wzmacniane zgniotem, które wyróżniają się wysoką wytrzymałością przy stosunkowo niskim ciężarze.

W przypadku samochodów osobowych, ze stali nierdzewnej wykonywane są elementy najbardziej narażone na korozję – m.in. części układu wydechowego – a także ozdobne detale, takie jak listwy wykończeniowe. Ze względu na optymalizację kosztów pojazdów osobowych oraz przewidywany przez producentów czas ich eksploatacji, stali nierdzewnych nie stosuje się w produkcji karoserii. Elementy karoseryjne ze stali nierdzewnej wykorzystywane są jedynie w pojazdach transportu publicznego, takich jak autobusy, trolejbusy czy, w przemyśle kolejowym - pociągi. Wynika to z w głównej mierze ze znacznie dłuższego czasu eksploatacji tych pojazdów, w porównaniu z samochodami osobowymi.

W przemyśle lotniczym najczęściej wykorzystywane są takie gatunki stali nierdzewnej jak m.in. AISI 321, AISI 631 czy AISI 630. Wykonuje się z nich głównie elementy konstrukcyjne poszycia i podwozia samolotów, a także zbiorniki paliwa, części turbin i silników, butle wysokociśnieniowe, a także szereg elementów złącznych.

Stal nierdzewna w przemyśle rafineryjnym

Na każdym etapie przetwórstwa ropy naftowej występują warunki silnie korozyjne, które wymuszają wykorzystanie materiałów odpornych na działanie takich czynników jak siarka, kwas naftenowy, chlorowodór, kwas siarkowy, fenole, cyjanki, różnorodne chlorki, amoniak i szereg innych. Z tego też względu, stal nierdzewna jest materiałem powszechnie stosowanych w instalacjach wykorzystywanych do wydobycia i rafinacji ropy naftowej.

Przemysł rafineryjny wykorzystuje szeroką gamę gatunków stali nierdzewnych – zarówno ferrytycznych, jak i typu duplex (ferrytyczno-austenitycznych) i wysokostopowych austenitycznych. Na poszczególnych etapach przetwórstwa, ze względu na zróżnicowanie warunków korozyjnych i temperaturowych, stosuje się różne gatunki stali – przykładowo, podczas wydobycia ropy naftowej z dna morskiego najczęściej wykorzystuje się rury okrągłe ze stali nierdzewnej superduplex 2507 (1.4410). Innymi, często stosowanymi w przemyśle rafineryjnym gatunkami stali nierdzewnej są ferrytyczne 405 i 410, austenityczne 316L, 316Ti, 321, 347 i duplex 2205.

Stal nierdzewna w energetyce

Jednym z istotnych odbiorców stali nierdzewnej jest także przemysł energetyczny. Pręty czy płyty ze stali nierdzewnej wykorzystywane są zarówno w energetyce tradycyjnej, jak i odnawialnej, w elektrowniach wiatrowych, słonecznych czy bioenergetyce.

Jednym z ważniejszych zastosowań stali nierdzewnej w energetyce tradycyjnej jest produkcja elementów instalacji odsiarczania spalin, takich jak m.in. aparaty absorpcyjne (skrubery). W instalacjach tych panują warunki silnie korozyjne, wynikające z jednoczesnego działania takich substancji jak różnorodne kwasy, chlorki, fluorki oraz podwyższonych temperatur. Czynniki te powodują zarówno korozję ogólną, jak i wżerową oraz szczelinową. Z tego względu, w instalacjach odsiarczania spalin wymagane jest stosowanie specjalnych gatunków stali nierdzewnych. Najczęściej wykorzystuje się stale nierdzewne typu duplex gatunków 1.4462 i 1.4410 oraz superaustenityczne 1.4539, 1.4547, 1.4565, 1.4562.

Stal nierdzewna w przemyśle papierniczym

Stal nierdzewna jest materiałem powszechnie wykorzystywanym w przetwórstwie celulozy i produkcji papieru. Praktycznie całe wyposażenie zakładów, zajmujących się przetwarzaniem celulozy, wykonane jest z różnych gatunków tego materiału. Wynika to z warunków środowiskowych, panujących w tej branży – m.in. występowania czynników korodujących i tarcia.

W instalacjach stosowanych na etapie warzenia, mycia i przesiewania masy celulozowej stosuje się przeważnie stale nierdzewne duplex 1.4462 i 1.4362 oraz budżetowe lean duplex gatunku 1.4162. W instalacjach do bielenia papieru, podczas którego stosuje się korozyjne Cl2 i ClO2, wykorzystywane są z kolei stale gatunków 1.4547, 1.4410 oraz, w mniej agresywnych warunkach, 1.4462.


Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.