Sprawy urzędowe: Mapa geodezyjna

Budujesz dom i potrzebujesz uzyskać niezbędne dokumenty? Chcesz wiedzieć, jaki jest termin oczekiwania? Sprawdź, jak otrzymać mapę geodezyjną w Katowicach, jakie są jej rodzaje i ile to kosztuje.

Jak otrzymać mapę geodezyjną w Katowicach?

Mapa geodezyjna to dokument, którzy sporządzany jest na podstawie kopii mapy zasadniczej. Wśród informacji w niej zawartych znajdują się informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz dane o ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu konkretnego terenu.

Mapy geodezyjne z reguły wykorzystywane są w przypadku podziału nieruchomości, gdy należy zagospodarować działkę pod budowę domu oraz w trakcie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Istnieje kilka rodzajów mapy geodezyjnej m.in. mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych oraz mapa inwentaryzacyjna. Geodeta sporządza 2 ostatnie typy, natomiast mapę zasadniczą otrzymuje się na wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wydziale geodezji i kartografii odpowiedniego urzędu. Uzupełnieniem mapy zasadniczej jest mapa ewidencyjna. Na portalu geoportal.gov.pl dostępna jest z kolei mapa multimedialna, która nie może jednak stanowić podstawy do wykonania mapy do celów projektowych.

W zależności od tego, jaką mapę geodezyjną w Katowicach chcesz otrzymać, takie kroki będziesz musiał podjąć. Jeżeli zaś chodzi o czas oczekiwania to mapę multimedialną i zasadniczą otrzymasz od ręki, natomiast na mapę do celów projektowych i mapę inwentaryzacyjną będziesz musiał poczekać nawet do 8 tygodni.