Sprawy urzędowe:Podatki i opłaty lokalne

Zastanawiasz się, jakie podatki i opłaty lokalne powinieneś uiścić w Katowicach? Nie wiesz, czy obejmuje Cię obowiązek podatkowy? Jesteś ciekaw, czy są jakieś zwolnienia? Sprawdź, jakie czynności powinieneś wykonać i jakie podatki powinieneś zapłacić w Katowicach.

Czynności i dokumenty dotyczące podatku od nieruchomości w Katowicach

Podatek od nieruchomości płaci się za wszystkie grunty, oprócz gruntów rolnych i lasów, budynki będące w posiadaniu oraz mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

By zapłacić podatek od nieruchomości Katowice należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wzory różnią się w zależności od tego czy składa je osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna. Wysokość stawek podatków z kolei zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w danej gminie. Opłata jest uiszczana według dostarczonego harmonogramu.

Wśród opłat lokalnych warto wymienić jeszcze m.in. podatek rolny, który z kolei płaci się za użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza oraz podatek leśny.