Urząd Miasta Katowice

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
tel.: 259 39 09
fax: 253 79 84
e-mail:  Urzad_Miasta@katowice.euGodziny otwarcia:


poniedziałek  7:30 - 15:30
wtorek          7:30 - 15:30
środa            7:30 - 13:00
czwartek       7:30 - 17:00
piątek           7:30 - 17:00

Godziny otwarcia (Kasy, BOM,  Urząd Stanu Cywilnego)

poniedziałek  7:30 - 17:00
wtorek          7:30 - 15:30
środa            7:30 - 13:00
czwartek       7:30 - 17:00
piątek           7:30 - 15:30

Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta :

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Adres: ul.Rynek 13
Telefon:  259 38 01
E-mail: ABI@um.katowice.pl

Biuro Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Młyńska 9, III piętro, pok. nr 18
Telefon: 253 96 63
Email: BKZ@um.katowice.pl

Biuro Obsługi Inwestorów Strategicznych
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon:  259 38 23
E-mail: pkis@um.katowice.pl

Biuro Prasowe
Adres: ul. Rynek 13
Telefon:  259 38 51

Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: 757 47 50
E-mail: BPR@um.katowice.pl

Rejestracja Pojazdów
tel.: 757 47 80

Prawa Jazdy
tel.: 757 47 90

Biuro Rady Miasta
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon:  259 32 40
Fax: 259 36 94
Email: BRM@um.katowice.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Adres: ul.Rynek 13
Telefon: 259 35 38
E-mail: BZP@um.katowice.pl

Biuro Zasobu Skarbu Państwa
Adres: ul. Rynek 13
Telefon:  259 33 14
          259 33 83
          259 35 05
          259 36 55
E-mail: BSP@um.katowice.pl

Doradca Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016
E-mail: desk@um.katowice.pl

Kierownik Projektu Miejski Zespół Kąpieliskowy
Adres: MŁYŃSKA 4
Telefon: 259 36 97
E-mail: michal.patalong@um.katowice.pl

Kierownik Projektu Przebudowy Strefy Dworcowa - Mariacka, Nowy Dworzec PKP-Plac Szewczyka
Adres: Warszawska 4
Telefon: 259 38 35
E-mail: KDM@um.katowice.pl

Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Adres: ul.Korfantego 35
Telefon: 253 93 96
E-mail: KCK@um.katowice.pl

Koordynator Projektu Współfinansowanego Kredytem EBI
Adres: ul.Pocztowa 7
Telefon: 259 35 35
E-mail: KEBI@um.katowice.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

Adres: ul. Pocztowa 10
Telefon: 206 80 10
E-mail: MRK@um.katowice.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Adres: Młyńska 4
Telefon: 259 32 72
E-mail: so@um.katowice.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic
Adres: Rynek 13
Telefon: 259 38 33
E-mail: BCK@um.katowice.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon:  259 37 01
E-mail: PPS@um.katowice.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon: 259 33 70
E-mail: pwi@um.katowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: Plac Wolności 12 A
Telefon: 259 72 14
E-mail: USC@um.katowice.pl

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Adres: ul. św. Jana 5
Telefon: 259 38 02
E-mail: BHP@um.katowice.pl

Wydział Budownictwa
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: 259 34 21
E-mail: B@um.katowice.pl

Wydział Audytu i Kontroli
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon:  259 37 95
E-mail: AK@um.katowice.pl

Wydział Budynków i Dróg
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: 259 33 01
E-mail: bd@um.katowice.pl

Wydział Budżetu Miasta

Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: 259 37 60
E-mail: BM@um.katowice.pl

Wydział Działalności Gospodarczej
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon:  259 32 76
E-mail: DG@um.katowice.pl

Wydział Edukacji
Adres: ul. Kopernika 14
Telefon:  606 76 60
E-mail: E@um.katowice.pl

Wydział Funduszy Europejskich
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: 259 35 13
Fax: 259 34 25
E-mail: BFE@um.katowice.pl

Wydział Geodezji
Adres: ul. Młyńska 4
Strona internetowa Wydział Geodezji
Telefon: 259 33 59
E-mail: G@um.katowice.pl

Wydział Gospodarki Mieniem
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: 259 33 11
E-mail: gm@um.katowice.pl

Wydział Informatyki
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: 259 32 43
E-mail: I@um.katowice.pl

Wydział Inwestycji
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon: 259 36 01
E-mail: IN@um.katowice.pl

Wydział Księgowo-Rachunkowy
Adres: ul. Św. Jana 5
Telefon: 259 32 61
E-mail: KR@um.katowice.pl

Wydział Kultury
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: 259 37 00
E-mail: KUL@um.katowice.pl

Wydział Kształtowania Środowiska
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: 757 47 04
E-mail: KS@um.katowice.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: 259 32 41
E-mail: OZ@um.katowice.pl

Wydział Planowania Przestrzennego
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: 259 35 55
E-mail: PP@um.katowice.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Adres: ul. Pocztowa 7
Telefon:  259 34 77
E-mail: PO@um.katowice.pl

Wydział Polityki Społecznej
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: 259 37 12
E-mail: PS@um.katowice.pl

Wydział Prawny
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: 259 35 21
E-mail: PR@um.katowice.pl

Wydział Promocji
Adres: ul. Rynek 13
Telefon: 259 38 50
Fax: 253 80 51
Email: INP@um.katowice.pl

Wydział Rozwoju Miasta
Adres: ul. Warszawska 4
Telefon: 259 36 24
E-mail: RM@um.katowice.pl

Wydział Sportu i Turystyki
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: 259 37 20
Email: ST@um.katowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Młyńska 4
Telefon: 259 32 72
E-mail: SO@um.katowice.pl

Wydział Zagraniczny
Adres: ul. Rynek 13
Telefon:  259 33 21
Email: Z@um.katowice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Francuska 70
Telefon: 253 95 84
Fax: 253 95 86
E-mail: ZK@um.katowice.pl

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: 259 37 28
E-mail: ZNP@um.katowice.pl

1076
Twój schowek