Wiadomości z Katowic

Budżet Obywatelski w Katowicach

  • Dodano: 2019-04-17 10:15

Już po raz szósty mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nałożyła obowiązek dokonania zmian w katowickim Budżecie Obywatelskim (BO), które ujęto w uchwale Rady Miasta przyjętej w marcu tego roku. Natomiast szczegółowe zapisy dotyczące terminów, kwot i zasad znajdują się w podpisanym dziś zarządzeniu prezydenta Katowic

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się już po Świętach Wielkanocnych i zakończy się 24 maja. Najwygodniej złożyć wniosek korzystając z internetowego kreatora wniosków dostępnego pod adresem www.bo.katowice.eu. Wnioski można także dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, II piętro, pok. 205) lub wysłać drogą mailową, wraz z załącznikami, na adres: wnioskiBO@katowice.eu. Najpóźniej do 19 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji wniosków, a głosowanie na wybrane projekty potrwa dwa tygodnie i odbędzie się w dniach od 9 do 22 września.

31,5 mln zł na projekty mieszkańców

Katowicki Budżet Obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez pięć kolejnych lat frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało 4,4% uprawnionych mieszkańców, to w 2016 r. już 12,1%, a w zeszłorocznym głosowaniu – rekordowe 16,8%, co stanowiło 3. najlepszy wynik w Polsce wśród miast wojewódzkich. To właśnie dzięki głosom mieszkańców w tym roku powstaną m.in. nowe place zabaw, 12 stacji wypożyczania roweru miejskiego w sześciu dzielnicach miasta, zostanie kompleksowo zmodernizowane boisko w Kostuchnie, a w Zawodziu odbędzie się cykl festynów integracyjnych. Przypomnijmy, że dzięki kreatywności mieszkańców w Katowicach powstały już m.in. liczne skwery osiedlowe, drogi rowerowe, chodniki, miejsca postojowe, siłownie „pod chmurką" czy boiska wielofunkcyjne.

Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ramach pięciu poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 599 projektów, z których prawie 450 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Katowicach, czy lodowisko w Murckach, a kilka dni temu, w Parku Zadole, uruchomiona została największa w regionie tężnia solankowa. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln zł, a w tym roku, realizując zapowiedź z programu wyborczego, zwiększył pulę w sumie do 30 mln zł. BO w Katowicach jest największym w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

Od tego roku pula Budżetu Obywatelskiego wynosi 31,5 mln zł. Tak jak w ubiegłych latach, do Budżetu Obywatelskiego zgłaszać będzie można projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 5 mln zł, a 20 mln zł rozdzielono na projekty dzielnicowe. Dodatkowo do kwoty przeznaczonej na realizację zadań wybranych przez mieszkańców dolicza się środki pozostałe po ubiegłorocznym głosowaniu (1,5 mln zł).

W poprzednich latach wprowadziliśmy do wniosków pozycję dotyczącą kosztów utrzymania projektów. Miała ona charakter edukacyjny. Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, że w mieście nie wystarczy coś zbudować, ale należy również mieć zabezpieczone środki na utrzymanie takiej inwestycji – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Przykładowo roczne utrzymanie placu zabaw kosztuje ok. 7 tys. zł, a wybiegu dla psów 6 tys. zł. Dlatego od tego roku, w ramach puli 30 mln zł, 5 mln zł przeznaczonych będzie właśnie na utrzymanie projektów zlokalizowanych na gruntach znajdujących się we władaniu miasta. W budżecie miasta na 2020 rok kwoty na utrzymanie zostaną precyzyjnie przypisane do poszczególnych projektów – dodaje Maciej Stachura.

Kwoty do dyspozycji mieszkańców poszczególnych dzielnic są zróżnicowane i zależą od liczby mieszkańców. Podczas wrześniowego głosowania najwięcej do dyspozycji będą mieć mieszkańcy Ligoty-Panewniki (1,6 mln zł), Śródmieścia (1,5 mln zł) oraz Piotrowic-Ochojca (1,3 mln zł). 

Zmiany w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

Szereg zmian w budżecie obywatelskim zostało narzuconych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W marcu tego roku Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach jest tak obszernym dokumentem.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy to umożliwienie udziału w BO wszystkim mieszkańcom Katowic – bez względu na ich zameldowanie, uzależnienie wymogu minimalnej liczby podpisów osób popierających projekt do BO od liczby mieszkańców dzielnicy, której zadanie dotyczy oraz wprowadzenie procedury odwoławczej od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku – wyjaśnia Maciej Stachura i dodaje, że w związku z głosami mieszkańców w Regulaminie BO znalazły się zapisy dot. m.in. obniżenie maksymalnej wartości dla pojedynczego zadania o charakterze lokalnym do 60% puli środków danej dzielnicy (było 75%), czy zwiększenie minimalnych progu poparcia dla projektów lokalnych do poziomu 50 głosów (było 45), a dla projektów ogólnomiejskich 200 głosów (było 135).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również