Wiadomości z Katowic

Dolina 5 Stawów: odstąpienie od umowy z projektantem

  • Dodano: 2022-07-05 10:30

Wykonawca dokumentacji technicznej dla rewitalizacji Doliny 5 Stawów w Szopienicach – wyłoniona w przetargu GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. - nie wywiązuje się z umowy i nie przestrzega uzgodnionego harmonogramu. Do tej pory nie wykonała również większości z powierzonych zadań. Stąd też zdecydowano się odstąpić od umowy. Konieczny będzie wybór innego projektanta. Mimo to metamorfoza Doliny już trwa. Niedługo nad stawem Morawa zacznie powstawać plaża oraz specjalna przestrzeń rekreacyjna. 

Firma nie realizuje powierzonych zadań

Dolina 5 Stawów - obejmująca staw Morawa, a także Borki, Hubertus I, Hubertus II oraz Hubertus III - to atrakcyjny przyrodniczo teren o powierzchni ponad 150 hektarów. Licznie odwiedzany przez mieszkańców sprzyja różnym rodzajom wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu – od plażowania, przez jazdę na rowerze, bieganie czy wędkowanie. Celem planowanej rewitalizacji, która ma jednocześnie współgrać z naturalnym charakterem przestrzeni, jest uczynienie miejsca jeszcze bardziej atrakcyjnym i bezpiecznym dla spędzania wolnego czasu. Obejmuje między innymi powstanie infrastruktury kąpieliskowej, drogi rowerowej, promenady czy pomostów wędkarskich. Za opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu miał odpowiadać wyłoniony w przetargu wykonawca - GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.  

- Do tej pory wykonawca powinien się wykazać realizacją szeregu zadań wyznaczonych w umowie, obejmujących m.in. sprawy terenowo-prawne, dokumentację hydrologiczną, wykonanie odwiertów według projektu, badania fizykochemiczne wody i osadów dennych, wystąpienie o decyzję środowiskową, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanie mapy do celów projektowych, przekazanie wstępnej dokumentacji budowlanej. Tak się jednak nie stało. Wykonawca nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem inwestycji i nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Ponadto nie reaguje na kierowane do niego pisma oraz wezwania, a jeśli już odpowiadał na korespondencję, to czynił to wybiórczo. Co ciekawe, mimo problemów z realizacją prac nie aktualizował harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zaktualizowany harmonogram złożył dopiero w odpowiedzi na skierowane do niego w kwietniu br. pismo. Tymczasem powinien uczynić to już kilka miesięcy wcześniej. Był wzywany do tego od stycznia, mimo że zgodnie z umową powinien aktualizować harmonogram samodzielnie, gdy tylko przestanie on się pokrywać z rzeczywistymi działaniami – mówi Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A., która jest pełnomocnikiem miasta ds. inwestycji. 

Stąd też zdecydowano o odstąpieniu od umowy. Pozwoli to przeprowadzić nowe postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych. Dodatkowo, uwolni to zabezpieczone na prace środki. Miasto nie realizowało żadnych płatności na rzecz GPVT Pracownia Architektoniczna s.c., jednak musiało zamrozić tę kwotę. Po odstąpieniu od umowy będzie można przeznaczyć ją na inne prace związane z tym projektem. Jednocześnie miasto Katowice będzie domagać się od wykonawcy zapłaty w postaci kary umownej. 

Mimo trudności są już pierwsze efekty i trwają przygotowania do kolejnych prac 

Konieczność odstąpienia od umowy i przeprowadzenia nowego postępowania nie oznacza jednak, że na terenie Doliny 5 Stawów nic się nie dzieje i na rewitalizację tego atrakcyjnego obszaru przyjdzie jeszcze poczekać. Teren już się zmienia, niezależnie od problemów ze spółką GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. 11 czerwca odbyło się tu uroczyste otwarcie nowej stanicy wodnej 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego, położonej przy południowym brzegu stawu Morawa. Inwestycja za ponad 6,5 mln zł brutto dotyczyła nie tylko wybudowania nowego obiektu, ale również zagospodarowania terenu. Powstały alejki wraz z oświetleniem, keja, pomost, infrastruktura kąpielowa czy miejsce do grillowania. Tym samym przed harcerzami otworzył się szereg nowych możliwości na organizowanie atrakcyjnych wydarzeń, które będą przyciągały katowiczan, a także mieszkańców sąsiadujących miast. Pierwszym testem było wydarzenie otwierające stanice, które przyciągnęło wielu gości. 

Plaża, boisko i infrastruktura towarzysząca w drugiej połowie 2023 r. 

Na wybudowaniu stanicy nie koniec zmian dotyczących jednego ze stawów - zbiornika Morawa. Zanim zostanie wyłoniony nowy projektant, miasto planuje już kolejne działania. 

- Tym razem dotyczyć one będą północnego brzegu, gdzie powstanie infrastruktura sprzyjająca plażowaniu i nie tylko. W planach, których realizacja ma zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku, jest stworzenie plaży ze stanowiskiem dla ratownika, pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapleczem socjalnym z przebieralniami, natryskami, toaletami i budynkiem, w którym docelowo może znaleźć się np. punkt gastronomiczny. Ponadto znajdą się tu siłownia, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, krąg grillowy i elementy małej architektury. W ramach realizacji powstaną także miejsce do parkowania. Będą zlokalizowane w miejscu dzikiego parkingu, przy ul. Sosnowieckiej, w pobliżu linii tramwajowej – tłumaczy Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również