Wiadomości z Katowic

Dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej otrzymają paczki świąteczne

  • Dodano: 2020-12-21 09:30

Miasto Katowice w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej obdaruje 1 141 dzieci paczkami świątecznymi-żywnościowymi.

Paczki przekazane zostaną dzieciom w wieku 1-15 lat z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (do 100% kryterium dochodowego) oraz z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Paczki dostosowane są asortymentem do wieku dzieci (1-3 lat, 4-6 lat i 7-15 lat), a dla najmłodszych dodatkowo w paczce znajdować się będzie edukacyjna zabawka interaktywna.

Ponadto Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy organizacjami pozarządowymi zawarło następujące umowy na przygotowanie paczek świątecznych:

  1. Fundacja Wolne Miejsce - przygotowanie paczek świątecznych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zapakowaniem i rozwiezieniem do około 1 500 osób m.in. samotnych, starszych, potrzebujących mieszkańców Katowic, którzy wyrażą chęć otrzymania paczki zgłaszając się do Organizatora za pomocą infolinii bądź po wypełnieniu formularza na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ramach Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych w Katowicach. 
  2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Katowickie – dofinansowanie organizacji Wigilii dla mieszkańców Noclegowni przy ul. Brackiej 18 i osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych (około 65 osób – 40 mieszkańców noclegowni i 25 osób w pomieszczeniach niemieszkalnych).
  3. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – przygotowanie 250 sztuk paczek świątecznych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zapakowaniem i rozwiezieniem we wskazane miejsca, dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, będących mieszkańcami Katowic wytypowanych przez MOPS Katowice.
  4. Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska Oddział w Katowicach – przygotowanie paczek świątecznych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zapakowaniem i rozwiezieniem we wskazane przez MOPS miejsca. Paczki przeznaczone będą dla 150 osób (dzieci i dorosłych) - najuboższych mieszkańców Katowic wytypowanych przez MOPS.

W ramach zadania VI Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców dzielnicy Piotrowice i Ochojec pn. „Aktywni Seniorzy 55+", współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Katowice 2 grudnia 2020 r odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe  seniorzy otrzymali przygotowane pakiety materiałów do wykonania stroików świątecznych, a same warsztaty odbyły się w formule online.

W ramach Inicjatywy Lokalnej dla mieszkańców dzielnicy Dąb pn. „Wigilia dla Seniorów", współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Katowice w dniach 16-18 grudnia 2020 r. odbędzie się „Wigilia dla Seniorów" w formule wydawania poczęstunku świątecznego dla 100 seniorów – mieszkańców dzielnicy Dąb. Każdy z seniorów otrzyma paczkę z ciepłym posiłkiem wigilijnym, ciastem oraz drobnymi słodkimi upominkami. Większość paczek z poczęstunkiem dowozić będą do domów wolontariusze. 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.