Wiadomości z Katowic

Katowice planują przystosowanie do zmian klimatu

  • Dodano: 2017-06-05 09:00

​Pierwsze warsztaty zorganizowane w Katowicach w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" odbyły się 29 maja br. Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości miasta na czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne oraz rozpoczęto ocenę potencjału adaptacyjnego Katowic.

Prace nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic trwają od stycznia br. Eksperci z katowickiego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych analizują dostępne dane, które pozwolą dostosować działania przystosowawcze do indywidualnych potrzeb miasta, uwzględniając jego specyfikę oraz funkcje metropolitalne.

Dokument MPA dla miasta Katowice, powinien być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu w kontekście metropolitalnym. – podkreśla dr arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Doświadczenia współpracy z gminami sąsiedzkimi jak również wzmocnienie roli innowacyjności w potencjale adaptacyjnym będzie stanowić metropolitalny wyróżnik tego dokumentu.

Na warsztatach, które odbyły się w Katowicach 29 maja eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wraz przedstawicielami Urzędu Miasta, Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, Nadleśnictwa Katowice oraz Zieleni Miejskiej omawiali wyniki analizy wrażliwości miasta na czynniki klimatyczne i zjawiska pochodne oraz rozpoczęli ocenę potencjału adaptacyjnego Katowic.

Przystosowanie do zmian klimatu to rzecz niezwykle ważna dla obszarów miejskich. Wszystkim nam jest potrzebna dodatkowa wiedza, którą teraz dzięki inicjatywie Ministerstwa Środowiska otrzymujemy od ekspertów. – podkreślił Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. – Ta wiedza pozwoli nam lepiej realizować proces adaptacji do zmian klimatu.

Analiza czynników klimatycznych wykazała, że dla Katowic, jak dla większości miast aglomeracji górnośląskiej, zagrożeniem są fale upałów (dni z temperaturą powyżej 32,5°C),  intensywne opady deszczu, ulewy oraz burze.

Porównując obecne warunki klimatyczne z długofalowymi prognozami należy się spodziewać zwiększenia wrażliwości Katowic na zidentyfikowane zagrożenia. – informuje Piotr Cofałka z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – W rejonie Katowic należy liczyć się ze znaczącym wzrostem liczby dni ciepłych i upalnych oraz występowaniem długich okresów bez opadu, z temperaturą powyżej 25°C. Będzie to potęgować niezwykle uciążliwe dla mieszkańców zjawisko miejskiej wyspy ciepła czyli utrzymywania się wysokiej temperatury powietrza na obszarach o intensywnej zabudowie i wysokiej koncentracji ludności.

Ludność Katowic się starzeje, wzrasta liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat, co oznacza zwiększanie się liczebności grupy szczególnie wrażliwej na wszelkie ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zanieczyszczenie powietrza. Zmieniające się warunki meteorologiczne wpływają niekorzystnie na jakość powietrza i zwiększają uciążliwości powodowane przekroczeniem dopuszczalnych norm zapylenia powietrza.

W trakcie warsztatów dyskutowano nad wyborem najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów i obszarów Katowic. Analiza wrażliwości poszczególnych komponentów miasta oraz długie dyskusje przedstawicieli magistratu i ekspertów wskazały, że w Katowicach najbardziej wrażliwe sektory to: zdrowie publiczne, tereny niezabudowane, transport oraz gospodarka wodna.

Zmian klimatu nie jesteśmy w stanie uniknąć. – podkreśla Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska – możemy natomiast kształtować i wzmacniać potencjał adaptacyjny miasta, który pozwoli stawić czoła możliwym zdarzeniom ekstremalnym. Tym samym stworzymy lepsze warunki funkcjonowania miasta i zapewnimy komfort i bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim użytkownikom przestrzeni miejskiej.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska. Po raz pierwszy jednocześnie opracowywane są 44 „mapy drogowe" działań technicznych, organizacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, których wdrożenie pozwoli ograniczyć wpływ na miasta takich zjawisk ekstremalnych jak: deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, fale upałów lub mrozów czy susze. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" jest realizowany przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

Hasłem „Wczujmy się w klimat" Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania się do zmian klimatu. Będą to uławiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl. Zobacz także www.facebook.com/44mpaPL oraz https://twitter.com/44mpaPL.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.