Wiadomości z Katowic

Katowice przedłużają pomoc dla przedsiębiorców, NGO i podmiotów kulturalnych

  • Dodano: 2020-06-03 06:45, aktualizacja: 2020-06-02 16:05

Do końca czerwca przedsiębiorcy, podmioty NGO oraz podmioty kultury najmujące lokale będące własnością miasta, w zależności od sytuacji związanej z epidemią, będą zwolnione z konieczności płacenia czynszu w 100% lub z 50% bonifikatą. Pomimo stopniowego „odmrażania" w gospodarce, kulturze czy też sporcie i rekreacji, Marcin Krupa, prezydent Katowic, zdecydował, by przedłużyć okres obowiązywania kluczowych zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy do końca czerwca tego roku.

Prezydent wydał odpowiednie zarządzenia

Przypomnijmy, że Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy został przedstawiony przez prezydenta Marcina Krupę pod koniec marca.

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Bardzo szybko przygotowaliśmy kompleksowy program osłonowy, który wychodził naprzeciw oczekiwaniom naszego rodzimego biznesu. Priorytetem było dla nas ratowanie miejsc pracy oraz firm – podkreśla prezydent  Marcin Krupa.

Po pakiecie adresowanym do przedsiębiorców, w Katowicach, w kwietniu, wdrożono także kolejne pakiety adresowane do podmiotów branż NGO i kultury. Wspólnym elementem programów była pomoc dla najemców miejskich lokali, którzy zmuszeni byli do czasowego zamknięcia działalności. Na ich wniosek, zostali oni zwolnieni z opłat czynszowych na czas obowiązywania obostrzeń w 100 lub 50 procentach. Pomimo zniesienia wielu obostrzeń – termin obowiązywania zwolnień i bonifikat został przedłużony do końca czerwca. Dodatkowo przez kolejne trzy miesiące w okresie rozruchu - a więc od lipca do września, najemcy którzy skorzystali ze 100% zwolnienia, będą płacić 50% zwykłej stawki, którą dodatkowo będą mogli spłacać po 3 miesięcznej karencji w 6 ratach (od października do marca 2021 r.).

Przypomnijmy, że Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy składał się z V filarów. Wśród jego zapisów, poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich, znalazło się m.in. 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, 50-krotna obniżka kosztów dzierżawy ogródków letnich (do symbolicznego grosza dziennie za m2), utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą czy też zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Katowickie rozwiązania były jednymi z najdalej idących w całej Polsce

Za okres od marca do maja prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 537 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 494 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 3,07 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 76 podmiotów na łączną sumę 132 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę 212 tys. zł. Warto podkreślić, że przez okres pandemii zaledwie dwa podmioty gospodarcze zdecydowały się rozwiązać umowy najmu z miastem z powodu złej sytuacji finansowej ich firm.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy dał firmom pomoc, na jaką czekały. Dzięki współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Urzędem Miasta Katowice utworzyliśmy Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomogliśmy ponad 120 firmom z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z naszego doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Dzisiaj ta pomoc zaprocentowała i firmy, którym pomogliśmy wróciły na rynek z nowymi pomysłami i realizują kolejne biznesowe kroki – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

Akcję pomocową realizowaną w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. W razie wszelkich pytań zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem rawa.ink@katowice.eu.

KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy jest tylko jednym z wielu działań podejmowanych przez władze Miasta Katowice w okresie zagrożenia epidemicznego.

Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o uruchomieniu trzech tzw. wymazobusów oraz zakupie nowoczesnej maszyny testującej próbki.

Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa. Jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic postanowiliśmy wesprzeć heroiczne działania medyków. W połowie kwietnia rozpoczęły działania trzy wymazobusy, których załogi pobierają od mieszkańców Katowic próbki do badań. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, medycy będą mogli wykonywać 3000 wymazów miesięcznie – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice wsparło także Szpital Murcki oraz miejską przychodnię kwotą 280 tys. zł.

Z kolei 270 tys. zł to koszt zakupu 100 tys. maseczek ochronnych, które katowicki samorząd rozdystrybuował wśród placówek medycznych i służb miejskich. Dodatkowo w Katowicach codziennie dezynfekowane są przestrzenie publiczne i przystanki. Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Konieczność długotrwałego przebywania w mieszkaniach oraz ograniczenia kontaktów do minimum powodują szereg problemów społeczno-bytowych, m.in. działa pogotowie zakupowe, dostarczane są pakiety żywnościowe, a także oferowane wsparcie psychologów. Dodatkowe działania ukierunkowane są także dla organizacji pozarządowych i świata kultury.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.