Wiadomości z Katowic

Katowice: Radni zdecydowali – Przedszkole nr 9 do likwidacji

  • Dodano: 2019-04-04 07:30, aktualizacja: 2019-04-04 07:49

Przedszkole nr 9 na ul. Dąbrówki w Katowicach postawione w stan likwidacji. To decyzja katowickich radnych. Co z dziećmi zapisanymi do placówki?

Główną przyczyną podjęcia przez radnych decyzji o likwidacji Przedszkola nr 9, znajdującego się na ulicy Dąbrówki w centrum Katowic jest problem związany z siedzibą placówki. Do tej pory, istnienie przedszkola było możliwe dzięki użyczeniu lokalu przez dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, który jest zarządcą nieruchomości. Budynek jest własnością Skarbu Państwa. Okazuje się, że umowa użyczenia była ważna do końca czerwca 2018 roku. Władzom Katowic udało się ją przedłużyć na rok szkolny 2018/2019. Na tym jednak koniec.

Biorąc pod uwagę powyższe zaistniała konieczność likwidacji Przedszkola, o którym mowa i przeniesienie jego zadań do innej jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Katowice. Miasto Katowice rozpoczynając procedurę likwidacji Przedszkola, wypełniło dyspozycje wynikające z przepisów prawa oświatowego – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Katowice.

Pozytywną opinię w sprawie likwidacji wydał Śląski Kurator Oświaty, a także różne organizacje związkowe, w tym Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Oświata, Zarząd Regionu Śląskiego Związku Zawodowego, Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych  i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Likwidacja Przedszkola nr 9 – gdzie trafią dzieci i kadra pedagogiczna?

Wychowankowie „dziewiątki” i ich nauczyciele znajdą dla siebie miejsce. Miasto zadbało, by maluchy zachowały ciągłość nauczania i opieki przedszkolnej. Dzieciaki od września będą uczęszczać do Miejskiego Przedszkola nr 45 na ulicy Sokolskiej.

Wychowankowie Miejskiego Przedszkola Nr 9 mają zagwarantowaną możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego poprzez złożenie przez rodzica woli kontynuacji, bez konieczności uczestnictwa w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu Nr 9 otrzymają propozycje przejścia do Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Katowicach – tłumaczy Rada Miasta Katowice.

Od tej zasady jest jeden wyjątek – kucharka, pomoc kuchenna i referent otrzymają propozycje pracy w Szkole Podstawowej nr 64, gdzie ma powstać stołówka.

Latem w Przedszkolu nr 45 zostaną przeprowadzone konieczne remonty, związane z przyjęciem dodatkowej liczby dzieci, m.in. modernizacja toalet.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.