Wiadomości z Katowic

Katowice walczą ze skutkami zmian klimatu

  • Dodano: 2023-01-09 07:00, aktualizacja: 2023-01-09 07:07

Katowice konsekwentnie budują nowe i przebudowują istniejące sieci kanalizacyjne oraz rozwijają sieć zbiorników retencyjnych na terenie miasta. To elementy adaptacji do zmian klimatu, ale też odpowiedź na wyzwania wynikające z urbanizacji kolejnych przestrzeni Katowic. Efektem tych działań są m.in. ukończone w ostatnim roku inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w pięciu lokalizacjach Katowic: w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Widok i Osiedla Ducha, ul. Piotrowickiej, ul. Załęskiej i Osiedla Zimowego. Ich łączna wartość to ponad 98 mln zł.

W Katowicach oprócz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na osobne sieci: sanitarną i deszczową realizujemy też projekt budowy 25 podziemnych zbiorników retencyjnych, z których 19 jest już gotowych. Mówimy tu o łącznej pojemności ponad 11 tys. metrów sześciennych, co pozwoli nie tylko odciążyć system podczas intensywnych opadów, ale także wykorzystywać zgromadzoną deszczówkę np. do podlewania zieleni miejskiej, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z suszą – mówi  Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Takie kompleksowe podejście pozwala nie tylko efektywnie zarządzać zasobami wody w mieście, ale również jest ważnym elementem ochrony przed skutkami zmian klimatycznych, których przejawem są ekstrema pogodowe takie jak susze czy ulewne deszcze – dodaje prezydent.

W ramach zakończonych w 2022 roku projektów łącznie wybudowano ok. 11 km kanalizacji sanitarnej, ok. 9 km kanalizacji deszczowej, zaadaptowano na kanalizację deszczową ok. 6 km kanalizacji ogólnospławnej, a ok. 5 km sieci ogólnospławnej zaadaptowano na kanalizację sanitarną. 

Prawie 5 km nowej sieci i modernizacja już istniejącej w Szopienicach

Jednym z największych zadań w tym zakresie zrealizowanych w ostatnich latach było uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni ul. Lwowskiej, która obejmuje obszar ulic: Lwowskiej, Woźniaka, 11-go Listopada, Wypoczynkowej, Wałowej, Kantorówny, Ratuszowej i Wiosny Ludów. Efekt to niemal 5 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanych prac udało się zaadaptować około 2,3 km kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową. Modernizacja kolektorów oraz budowa nowych odcinków kanalizacji były realizowane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych ograniczających do minimum konieczność odtwarzania nawierzchni ulic, w ciągu których były prowadzone prace. Wartość tej inwestycji to ponad 42 mln zł.

Zakończone prace w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej dotyczył również inwestycji w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha, a dokładnie ulic Ściegiennego, Słonecznej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszowej, Widok, Błękitnej, Cichej, Jasnej i Dobrej. W tej okolicy wybudowano około 5,8 km nowej kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono modernizację około 4,6 km sieci ogólnospławnej – przeznaczonej docelowo na kanalizację sanitarną. W ramach realizowanej inwestycji z uwagi na zakres prowadzonych prac kanalizacyjnych odtworzono nawierzchnie ulic, w których prowadzone były roboty. Wartość prac objętych tym kontraktem wyniosła ponad 27,7 mln zł.

12 mln zł na kanalizację w rejonie ul. Piotrowickiej

Kolejna z realizowanych modernizacji kanalizacji ogólnospławnej dotyczyła rejonu ulic: Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej. Tam prace budowlane – których łączna wartość to ponad 12 mln zł – były prowadzone w pasach drogowych, a także w okolicznych dziedzińcach i podwórkach. W ramach inwestycji wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sięgającymi do granic posesji. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to ponad 3 km. Z kolei ponad 3,5 km sieci – do tej pory pełniącej funkcję kanalizacji ogólnospławnej – zaadaptowano na kanalizację deszczową i poddano renowacji metodą bezwykopową. 

Zakończone prace na Osiedlu Zimowym

Zakończona została również inwestycja na osiedlu Zimowym zlokalizowanym tuż przy trasie S86. Tam w poszczególnych ulicach – Deszczowej, Zimowej, Mroźnej, Śniegowej, Lodowej, Chłodnej i Szronowej – wybudowano łącznie ponad 2,5 km sieci sanitarnej i niemal 3 km kanalizacji deszczowej. Po wykonanych pracach przestrzeń osiedla zyskała nowe nawierzchnie jezdni i chodników, zadbano także o zieleń. Koszt tych prac wyniósł ponad 15 mln zł.

Budowa i modernizacja w rejonie ul. Załęskiej

By dokonać rozdziału istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano łącznie ponad 200 m kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem sięgaczy do posesji oraz przyłączeniami, a także przebudowano ponad 270 metrów istniejącej kanalizacji deszczowej. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, przy okazji tych prac także przeprowadzono renowację istniejącej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego utwardzanego przy pomocy promieni UV. Ponadto przebudowano istniejące wpusty uliczne i odbudowano nawierzchnię dróg i chodników. Wartość prac to około 1,4 mln zł.

Z troską o mieszkańców i środowisko

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dotyczy to w szczególności kwestii gospodarowania zasobami wodnymi. Katowice realizują projekty związane z siecią kanalizacyjną, małą i dużą retencją, a także sieją łąki miejskie, sadzą nowe drzewa i edukują.

Jednym z obszarów działalności Katowickich Inwestycji S.A. jest infrastruktura kanalizacyjna. Nasza spółka prowadzi działania w zakresie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta oraz intensywnie rozwija system gospodarowania wodami opadowymi, realizując szereg zadań inwestycyjnych, również w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności. Celem tych prac jest m.in. rozdział kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej wspólnie ścieki sanitarne i wody opadowe – na osobne sieci: sanitarną i deszczową – mówi Mariusz Słaboń, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji. – Pozwala to zwiększyć efektywność funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, odciążyć oczyszczalnie ścieków z napływu wód opadowych i poprawić skuteczność ich pracy oraz ekonomiczność eksploatacji, dostosować infrastrukturę kanalizacyjną do wymogów prawa polskiego i unijnego jak również wzmocnić kontrolę nad całą infrastrukturą, a w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych i nawalnych deszczów utrzymać wydajność systemu na bezpiecznym poziomie – dodaje dyrektor.

Przypomnijmy, że oprócz projektów związanych z sieciami kanalizacyjnymi w Katowicach realizowane są projekty o wartości ponad 94 mln zł, które dotyczą budowy 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 11 000 metrów sześciennych. Odprowadzanie i retencja jak największej ilości wód opadowych z terenów osiedli mieszkaniowych przeciwdziała zjawisku podtopień, co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę potencjału przyrodniczego i środowiska naturalnego. Z pośród 25 zbiorników 19 jest już gotowych, a do końca roku powinno być gotowe pozostałe 6 zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dunikowskiego, Stęślickiego do al. Korfantego, Norwida oraz w rejonie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również