Wiadomości z Katowic

Konkurs na inicjatywy młodzieżowe w ramach projektu unijnego

  • Dodano: 2021-07-16 06:30, aktualizacja: 2021-07-16 06:36

Miasto Katowice (Organizator konkursu/Partner) we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST (Lider projektu) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja pn. „Centrum Aktywności Młodzieżowej" zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe.

Kto może zgłosić inicjatywę młodzieżową?

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne składające się z minimum 5 mieszkańców Katowic w wieku 18-30 lat, gdzie przynajmniej dwie osoby w grupie muszą być uczestnikami projektu „Centrum Aktywności Młodzieżowej"

O jaką kwotę można wnioskować?

 Maksymalna wartość jednej inicjatyw młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł.

Jak długo trwa nabór inicjatyw?

 Nabór wniosków o realizację inicjatywy młodzieżowej potrwa do 23 lipca br.

Jakie zadania mogą być zgłoszone jako inicjatyw młodzieżowych?

piknik/festyn rodzinny/sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne,  itp.

Do kiedy odbywa się realizacja inicjatyw?

Wybrane w konkursie inicjatywy młodzieżowe realizuje grupa inicjatywna w terminie do 15.11.2021  przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Miasta Katowice.

Sposób finansowania:

W ramach realizacji inicjatyw młodzieżowych nie przewiduje się udzielania dotacji. Zakup materiałów lub usług na realizację wybranych inicjatyw młodzieżowych nastąpi bezpośrednio z budżetu miasta Katowice.

Łączna kwota konkursu?

Łączny budżet na realizację wybranych w konkursie inicjatyw młodzieżowych to kwota 40 000 zł.

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na Inicjatywy młodzieżowe":

  1. w Punkcie podawczym Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Katowice ul. Rynek 1, lub
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub
  3. w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej, Katowice, ul. Kopernika 14.

W związku z panującą sytuację epidemiczną, podpisany formularz wniosku można przesłać drogą elektroniczną na adres agnieszka.lis@katowice.eu w formie czytelnego skanu lub zdjęcia. W takim przypadku grupa inicjatywna, której inicjatywa młodzieżowa zostanie wybrana do realizacji będzie miała obowiązek dostarczenia wersji papierowej wniosku przed podpisaniem umowy na realizację inicjatywy.

Informacje szczegółowe o konkursie na inicjatywy młodzieżowe:

Regulamin naboru inicjatyw młodzieżowych, wzór wniosku, i inne informacje są dostępne na stronie portalu miejskiego Katowice.eu w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Centrum Aktywności Młodzieżowej 

Dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań dotyczących konkursu na inicjatywy młodzieżowe lub udziału w projekcie „Centrum Aktywności Młodzieżowej":

1.  w sprawie konkursu: Agnieszka Lis, Wydział Polityki Społecznej, tel. 32 2593 746, agnieszka.lis@katowice.eu

2.  w sprawie projektu: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 9.00 – 17.00, wtorek, czwartek: 11.00 – 19.00

W trakcie trwania naboru wniosków w ramach konkursu na Inicjatywy młodzieżowe, zaplanowano spotkania organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i udziałem w projekcie CAM:

Kiedy i gdzie: 23 czerwca, 30 czerwca oraz 6 lipca, godz. 15.30, sala 4-5 (parter) Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4

Konkurs na inicjatywy młodzieżowe w ramach projektu unijnego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.