Wiadomości z Katowic

Konsultacje społeczne projektu uchwały pn. "Katowicka Karta Mieszkańca"

  • Dodano: 2020-05-25 08:15, aktualizacja: 2020-05-25 08:37

Konsultacje społeczne projektu uchwały w spr. wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca".

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca"

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 22.05.2020 r. do dnia 5.06.2020 r.

za pośrednictwem załączonego formularza opinii.
 

Formularz należy:

  • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

  • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice, lub do czasu zamknięcia Urzędu wrzucić do urny wystawionej w przedsionku Urzędu,

  • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.skubisz@katowice.eu

  • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały

  2. Formularz zgłoszenia opinii

 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.