Wiadomości z Katowic

Nabór osób do udziału w pracach komisji konkursowej

  • Dodano: 2021-08-04 08:00, aktualizacja: 2021-08-04 08:05
W związku z planami ogłoszenia w 2021 r. otwartego konkursu ofert na 2022 r. na realizację zadania:
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna"

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania.

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz


Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia
20
 sierpnia 2021 r. na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, bądź w formie skanu na adres e-mail: ps@katowice.eu.

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy + klauzula inormacyjna:

Formularz zgłoszeniowy na członka komisji.doc

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również