Wiadomości z Katowic

Policjanci szkolili nauczycieli by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom

  • Dodano: 2019-03-29 07:30, aktualizacja: 2019-03-28 09:44

Policjanci katowickiej komendy wraz z konsultantami Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach realizując kampanię pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”, tym razem przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli z katowickiego Śródmieścia.

Wszystko po to, aby nauczyciele potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy wobec dziecka.

Policjanci z Katowic szkolili nauczycieli

Trzecie szkolenie nauczycieli przedszkolnych i klas początkowych zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej przy ul. Sokolskiej, gdzie uczestników przywitała Pani Dyrektor Magdalena Poloczek. W szkoleniu uczestniczyło 40 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli znajdujących się w Śródmieściu Katowic.

Na początku szkolenia asp. szt. Adrianna Mazur i sierż. szt. Agnieszka Krzysztofik z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, zaprezentowały nauczycielom film nagrany podczas policyjnego eksperymentu przeprowadzonego na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na pokazaniu pozytywnych, jak i niebezpieczne zachowania dzieci gdy „nieznajomy” w tym przypadku nieumundurowany policjant, zapraszał dzieci by oddaliły się z nim z placu zabaw, by pobawić się zabawką - dronem. Jak się okazało kilkoro dzieci bez wahania oddaliło się z „nieznajomym” z placu zabaw. Ponadto asp. szt. Adrianna Mazur przedstawiła wnioski z eksperymentu oraz założenia kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” zapraszając jednocześnie nauczycieli do dalszej współpracy i realizacji kampanii w swoich placówkach. Zadaniem szkoły i przedszkola będzie nauczyć dzieci asertywnej postawy wobec osób nieznajomych oraz włączenie do edukacji rodziców.

Poruszono również tematykę przemocy w rodzinie, jej rodzaje, symptomy występujące u dziecka będącego jej ofiarą oraz na czym polega procedura „Niebieskiej karty”, za pomocą której przedstawiciele oświaty także biorą udział w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dodatkowo sierż. szt. Agnieszka Krzysztofik omówiła skalę występowania przestępstw na tle seksualny wobec dzieci oraz jakie konsekwencje karne przewiduje polskie prawo wobec sprawców takich przestępstw. Poinformowano też o prawnym obowiązku zawiadamiania organów ścigania przez nauczycieli i dyrekcję szkół w przypadku ujawnienia przestępstw wobec małoletnich.

Konsultantki z ROM-E Metis w Katowicach – Grażyna Cybula oraz Ewa Kustwan – Mróz szkoliły nauczycieli w jaki sposób mogą uchronić dziecko przed przemocą omawiając m.in: jak rozpoznać dziecko, które doznało przemocy seksualnej, jakie są konsekwencje przemocy seksualnej, jak rozmawiać z rodzicami oraz w jaki sposób udzielić dziecku pomocy.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w płyty DVD z materiałami edukacyjnymi do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi oraz spotkań z rodzicami.


Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach – Magdaleneny Poloczek za pomoc w organizacji szkolenia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.