Wiadomości z Katowic

Program "Dobry Start"

 • Dodano: 2018-06-20 08:30, aktualizacja: 2018-06-20 08:41

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Aby otrzymać wsparcie, można złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia już od 1 lipca br.

Wnioski papierowe będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach dopiero od 1 sierpnia br.

 • TPPS NR 1, ul. Andrzeja 10,
 • TPPS NR 2, ul. Warszawska 42,
 • TPPS NR 3, ul. Misjonarzy Oblatów 24,
 • TPPS NR 4, ul. Gliwicka 96,
 • TPPS NR 5, ul. Dębowa 16c,
 • TPPS NR 6, ul. Czecha 2,
 • TPPS NR 7, ul.  Świdnicka 35a,
 • TPPS NR 8, ul. Łętowskiego 6a,
 • TPPS NR 9,10, ul. Krakowska 138,
 • Centrala MOPS, ul. Jagiellońska 17.

Termin składania wniosków mija 30 listopada br.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć, adresy oraz wniosek do pobrania dostępne są na stronie internetowej: https://www. mops.katowice.pl/node/2300

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (32) 251 00 87 wew. 100, 162.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.