Wiadomości z Katowic

"Srebrna Książka" w Katowicach cały czas działa

  • Dodano: 2021-01-15 09:45

„Srebrna Książka" jest to projekt miasta Katowice skierowany w szczególności do katowickich seniorów.

Polega on na dowożeniu do domu książek i audiobooków wypożyczonych katowickim seniorom, a także osobom niepełnosprawnym i chorym. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości korzystania z bibliotek.

Adresatami projektu są seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, osoby chore, niepełnosprawne, mające problemy z dotarciem do biblioteki ze względu na stan zdrowia - zameldowani na terenie miasta Katowice, jak również zamieszkali i płacący podatki w Katowicach.

Wypożyczanie książek w ramach usługi odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne bądź drogą elektroniczną na adres filii, do której zapisany jest Czytelnik, poprzez podanie imienia i nazwiska wypożyczającego, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, wybranych tytułów lub określenie swoich preferencji literackich.

Bibliotekarz dostarczy nieodpłatnie, w umówionym z Czytelnikiem terminie wybrane książki pod adres jego zamieszkania na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji.

Lista tytułów książek i audiobooków jest dostępna w elektronicznym katalogu OPAC Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach pod adresem www.opac.mbp.katowice.pl

Zwrot książek może odbyć się taką samą drogą, w miejscu zamieszkania Czytelnika, po wcześniejszym zgłoszeniu w filii, z której książki zostały wypożyczone.

Serdecznie zachęcamy osoby uprawnione, w tym katowickich seniorów do korzystania z usługi.

Zamówienia można złożyć pod specjalnym numerem telefonu: 502 28 88 28.

"Srebrna Książka" w Katowicach cały czas działa

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.